Help Mysqli statement execute error : Duplicate column name 'room_id'

TD2308

Corporal
Tham gia
17/03/2016
Bài viết
151
Được Like
116
Lỗi này là gì?

Mã:
Error Info
Zend_Db_Statement_Mysqli_Exception: Mysqli statement execute error : Duplicate column name 'room_id' - library/Zend/Db/Statement/Mysqli.php:214
Generated By: Admin, 16 phút trước
Stack Trace
#0 /var/lib/openshift/56ecbb0789f5cfcfdb0001a9/app-root/runtime/repo/library/Zend/Db/Statement.php(297): Zend_Db_Statement_Mysqli->_execute(Array)
#1 /var/lib/openshift/56ecbb0789f5cfcfdb0001a9/app-root/runtime/repo/library/Zend/Db/Adapter/Abstract.php(479): Zend_Db_Statement->execute(Array)
#2 /var/lib/openshift/56ecbb0789f5cfcfdb0001a9/app-root/runtime/repo/library/Dark/TaigaChat/Install.php(175): Zend_Db_Adapter_Abstract->query('\r\n\t\t\tALTER TABL...')
#3 /var/lib/openshift/56ecbb0789f5cfcfdb0001a9/app-root/runtime/repo/library/Dark/TaigaChat/Install.php(83): Dark_TaigaChat_Install->_installVersion34()
#4 [internal function]: Dark_TaigaChat_Install::install(false, Array, Object(SimpleXMLElement))
#5 /var/lib/openshift/56ecbb0789f5cfcfdb0001a9/app-root/runtime/repo/library/XenForo/Model/AddOn.php(215): call_user_func(Array, false, Array, Object(SimpleXMLElement))
#6 /var/lib/openshift/56ecbb0789f5cfcfdb0001a9/app-root/runtime/repo/library/XenForo/Model/AddOn.php(169): XenForo_Model_AddOn->installAddOnXml(Object(SimpleXMLElement), false)
#7 /var/lib/openshift/56ecbb0789f5cfcfdb0001a9/app-root/runtime/repo/library/XenForo/ControllerAdmin/AddOn.php(188): XenForo_Model_AddOn->installAddOnXmlFromFile('/var/lib/opensh...')
#8 /var/lib/openshift/56ecbb0789f5cfcfdb0001a9/app-root/runtime/repo/library/XenForo/FrontController.php(351): XenForo_ControllerAdmin_AddOn->actionInstall()
#9 /var/lib/openshift/56ecbb0789f5cfcfdb0001a9/app-root/runtime/repo/library/XenForo/FrontController.php(134): XenForo_FrontController->dispatch(Object(XenForo_RouteMatch))
#10 /var/lib/openshift/56ecbb0789f5cfcfdb0001a9/app-root/runtime/repo/admin.php(13): XenForo_FrontController->run()
#11 {main}
Request State
array(3) {
["url"] => string(43) "http://giakiem.tk/admin.php?add-ons/install"
["_GET"] => array(1) {
["add-ons/install"] => string(0) ""
}
["_POST"] => array(3) {
["server_file"] => string(0) ""
["_xfConfirm"] => string(1) "1"
["_xfToken"] => string(8) "********"
}
}
 
  • Like
Reactions: THB

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Dịch vụ XenForo của VNXF

Mr. Tuấn

Mobile/Zalo: 0988 488 096

Telegram: bluekpro

Email: [email protected]

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Top Bottom