Addon 2x Notice Time Replacables - Thay thời gian cho thông báo của XenForo 2

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,613
Được Like
12,668
Notice Time Replacables - Thay thời gian cho thông báo của XenForo 2 2.2.0

Thêm các thay thế sau vào thông báo:
 • {time_start:absolute}
 • {time_start:relative}
 • {time_end:absolute}
 • {time_end:relative}
Các thẻ này kéo từ các tùy chọn tiêu chí date-time cho thời điểm bắt đầu hiển thị thông báo.

Thời gian tuyệt đối được hiển thị trong múi giờ của người dùng.

Đầy đủ phrase so với phiên bản XF1.

notice.png


admincp.png

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Đính kèm

 • addon-Xon-NoticeTimeReplacable-2.0.2.zip
  12 KB · Lượt xem: 10
 • addon-Xon-NoticeTimeReplacable-2.0.3.zip
  12.1 KB · Lượt xem: 9
 • addon-Xon-NoticeTimeReplacable-2.0.4.zip
  12.4 KB · Lượt xem: 9
 • addon-Xon-NoticeTimeReplacable-2.0.5.zip
  12.5 KB · Lượt xem: 10
 • addon-Xon-NoticeTimeReplacable-2.1.1.zip
  72.2 KB · Lượt xem: 8
 • addon-Xon-NoticeTimeReplacable-2.1.2.zip
  72.4 KB · Lượt xem: 10
 • addon-Xon-NoticeTimeReplacable-2.2.0.zip
  13.1 KB · Lượt xem: 11

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,613
Được Like
12,668
Update phiên bản 2.0.3
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,613
Được Like
12,668
Update phiên bản 2.0.4
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,613
Được Like
12,668
Update phiên bản 2.0.5
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,613
Được Like
12,668
Update phiên bản 2.1.1
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,613
Được Like
12,668
Update phiên bản 2.1.2
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,613
Được Like
12,668
Update phiên bản 2.2.0
 

Top Bottom