Addon 2x [OzzModz] XFRM: Resource Auto Delete Permission Check - XFRM: Check quyền tự động xóa tài nguyên cho XenForo 2.2 2.0.0

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,639
Được Like
12,671
[OzzModz] XFRM: Resource Auto Delete Permission Check - XFRM: Check quyền tự động xóa tài nguyên cho XenForo 2.2 2.0.0

Xóa tài nguyên khỏi các tác giả đã mất quyền đăng tài nguyên trong danh mục

Yêu cầu:
XF 2.2+
XFRM 2.2.+

Tính năng:
  • Xóa tài nguyên khỏi các tác giả không có quyền "Tạo tài nguyên"
  • Khôi phục tài nguyên đã tự động xóa nếu tác giả lấy lại quyền "Tạo tài nguyên"
  • Cảnh báo tác giả tài nguyên về việc xóa
  • Tự động đăng bài trong chủ đề thảo luận về xóa tài nguyên
  • Tùy chọn để chọn danh mục đã bật
  • Tùy chọn nhóm whitelist
rad1.png

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Đính kèm

  • OzzModz-XFRMResourceAutoDeletePermission-2.0.0.zip
    19.9 KB · Lượt xem: 4

Top Bottom