Addon 2x [OzzModz] XFRM: Resource Auto Delete Permission Check - XFRM: Check quyền tự động xóa tài nguyên cho XenForo 2.2 2.0.0

PVS

Generalissimo
Thành viên BQT
[OzzModz] XFRM: Resource Auto Delete Permission Check - XFRM: Check quyền tự động xóa tài nguyên cho XenForo 2.2 2.0.0

Xóa tài nguyên khỏi các tác giả đã mất quyền đăng tài nguyên trong danh mục

Yêu cầu:
XF 2.2+
XFRM 2.2.+

Tính năng:
  • Xóa tài nguyên khỏi các tác giả không có quyền "Tạo tài nguyên"
  • Khôi phục tài nguyên đã tự động xóa nếu tác giả lấy lại quyền "Tạo tài nguyên"
  • Cảnh báo tác giả tài nguyên về việc xóa
  • Tự động đăng bài trong chủ đề thảo luận về xóa tài nguyên
  • Tùy chọn để chọn danh mục đã bật
  • Tùy chọn nhóm whitelist
rad1.png

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Đính kèm

  • OzzModz-XFRMResourceAutoDeletePermission-2.0.0.zip
    19.9 KB · Lượt xem: 2

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Hỗ trợ trực tuyến

Support Quảng cáo
Mr. San (PVS)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn (Blue)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn
0988 488 096
Mr. Trọng
0906 081 284
kinhdoanh@vnxf.vn

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top