Addon 2x [OzzModz] XFRM: Resource Notice - XFRM: Thông báo tài nguyên cho XenForo 2.2 2.0.0

PVS

Generalissimo
Thành viên BQT
[OzzModz] XFRM: Resource Notice - XFRM: Thông báo tài nguyên cho XenForo 2.2 2.0.0

Hiển thị thông báo cảnh báo tùy chỉnh trên trang xem tài nguyên

Tính năng:
  • Hiển thị cảnh báo trên trang xem tài nguyên
  • Định nghĩa cảnh báo được xác định trước
  • Hỗ trợ nhật ký của người điều hành
  • Hỗ trợ API REST
Yêu cầu:
XF 2.2+
XFRM 2.2.+

crn1.pngcrn2.pngcrn3.pngcrn4.pngcrn5.pngcrn6.png
Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Đính kèm

  • OzzModz-XFRMResourceNotice-2.0.0.zip
    28.9 KB · Lượt xem: 4

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Hỗ trợ trực tuyến

Support Quảng cáo
Mr. San (PVS)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn (Blue)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn
0988 488 096
Mr. Trọng
0906 081 284
kinhdoanh@vnxf.vn

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top