Addon 2x Post Delete Time Limit - Giới hạn thời gian xóa bài viết cho XenForo 2

PVS

Cộng Sự Đặc Biệt
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
12,956
Được Like
8,735
Post Delete Time Limit - Giới hạn thời gian xóa bài viết cho XenForo 2 2.1.0

Permission để giới hạn số lượng bài viết cũ có thể và vẫn bị xóa.

Giới thiệu 1 quyền mới:
  • Time limit on deleting own messages (minutes) (mặc định là 0, đồng nghĩa với việc bài viết sẽ không bị xóa)
Chú thích: xóa bất kỳ bài viết sẽ bỏ qua quyền này.

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Đính kèm

  • addon-Xon-PostDeleteTimeLimit-2.0.0.zip
    11.3 KB · Lượt xem: 6
  • addon-Xon-PostDeleteTimeLimit-2.1.0.zip
    12.3 KB · Lượt xem: 9

PVS

Cộng Sự Đặc Biệt
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
12,956
Được Like
8,735
Update phiên bản 2.1.0
 

Top Bottom