Addon 2x Post Flood Permissions - Thêm quyền để giới hạn tốc độ đăng bài cho XenForo 2

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,698
Post Flood Permissions - Thêm quyền để giới hạn tốc độ đăng bài cho XenForo 2 2.0.2

Cung cấp quyền cho các nhóm người dùng để tùy chọn giới hạn tốc độ đăng bài thích hợp bao gồm các quyền sau:
 • Post Reply - Enable Per thread rate limiting (Bật giới hạn tốc độ mỗi chủ đề)
 • Post Reply - Per thread rate limiting - delay between posts in seconds (Giới hạn tốc độ mỗi chủ đề - chậm trễ giữa các bài đăng trong vài giây)
 • Post Reply - Enable Per node rate limiting (Bật giới hạn tốc độ mỗi node)
 • Post Reply - Per node post rate limiting - delay between posts in seconds (Giới hạn tốc độ đăng mỗi node - chậm trễ giữa các bài đăng trong vài giây)
 • Post Reply - General rate limiting - delay between posts in seconds (Giới hạn tốc độ chung - chậm trễ giữa các bài đăng trong vài giây)
 • Like - Enable Per thread rate limiting (Bật giới hạn tốc độ mỗi chủ đề)
 • Like - Per thread rate limiting - delay between posts in seconds (Giới hạn tốc độ mỗi chủ đề - chậm trễ giữa các bài đăng trong vài giây)
 • Like - Enable Per node rate limiting (Bật giới hạn tốc độ mỗi node)
 • Like - Per node post rate limiting - delay between posts in seconds (Giới hạn tốc độ đăng mỗi node - chậm trễ giữa các bài đăng trong vài giây)
 • Like - General rate limiting - delay between posts in seconds (Giới hạn tốc độ chung - chậm trễ giữa các bài đăng trong vài giây)
Điều này cho phép tỷ lệ đăng bài/lượt thích được quản lý trên mỗi node và cho mỗi nhóm người dùng. Số là độ trễ tính bằng giây giữa các hành động.

Độ trễ tối thiểu được hỗ trợ là 1 giây. Giá trị bằng 0 sẽ vô hiệu hóa giới hạn tốc độ đó (tức là rơi vào lần kiểm tra tiếp theo), và giá trị không giới hạn khiến nó tương đương với độ trễ bằng 0 giây

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Đính kèm

 • addon-Xon-PostFloodPerms-2.0.0.zip
  13.8 KB · Lượt xem: 11
 • addon-Xon-PostFloodPerms-2.0.1.zip
  14 KB · Lượt xem: 12
 • addon-Xon-PostFloodPerms-2.0.2.zip
  14.3 KB · Lượt xem: 15

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,698
Update phiên bản 2.0.1
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,698
Update phiên bản 2.0.2
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Dịch vụ XenForo của VNXF

Telegram: anhanhxf

Chỉ nhận web nội dung lành mạnh

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
Mút Sofa Không Gian
Top Bottom