Addon Registration Check - Kiểm tra đăng ký

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,629
Được Like
12,671
Registration Check - Kiểm tra đăng ký 1.0

Chặn đăng ký đối với các quốc gia được chỉ định.

pic001.jpg

Trang Options

pic002.jpg

Tin nhắn báo lỗi
Tính năng:
  • Tất cả phrase bắt đầu bằng registrationcheck_ để thuận tiện cho bạn.
Setup:
  1. Điều hướng đến https://ipstack.com/signup/free và đăng ký gói miễn phí của họ.
  2. Nhập access key trong trang option.
  3. Nhập code quốc gia trong trang option.
  4. Lưu lại là xong.
Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Đính kèm

  • registrationcheck_v1.0.zip
    3.1 KB · Lượt xem: 11

Top Bottom