Addon 2x Resource Manager Stencil - Thêm văn bản giữ chỗ cho Resource Manager của XenForo 2

PVS

Generalissimo
Thành viên BQT
Resource Manager Stencil - Thêm văn bản giữ chỗ cho Resource Manager của XenForo 2 1.0.0

Thêm văn bản giữ chỗ vào phần mô tả của XenForo Resource Manager

Tùy chỉnh stencil trong chỉnh sửa category (chỉnh sửa RM category view)

Screen Shot 2020-06-17 at 9.24.18 am.png

Bạn có thể tùy chỉnh văn bản giữ chỗ cho từng category RM. Vì vậy, nếu bạn đã đặt giữ chỗ ở trên trong stencil của bạn. Người dùng của bạn sẽ thấy văn bản giữ chỗ trong phần mô tả khi thêm tài nguyên mới vào category đó.

Thêm một tài nguyên mới userview (thêm resource view)

Screen Shot 2020-06-17 at 9.25.26 am.png

Bạn sẽ cần cài đặt XenForo resource manager trước để cài đặt addon này.

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Đính kèm

  • NF-RMStencil-1.0.0.zip
    36.5 KB · Lượt xem: 17

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Hỗ trợ trực tuyến

Support Quảng cáo
Mr. San (PVS)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn (Blue)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn
0988 488 096
Mr. Trọng
0906 081 284
kinhdoanh@vnxf.vn

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top