Addon 2x Search Improvements - Cải tiến tìm kiếm cho XenForo 2

PVS

Generalissimo
Thành viên BQT
Search Improvements - Cải tiến tìm kiếm cho XenForo 2 2.4.2

Một bộ sưu tập các cải tiến đối với tìm kiếm nâng cao của XF và một số cho tìm kiếm MySQL mặc định của XenForo.

Các tính năng MySQL & Elastic Search:
 • range_query tìm kiếm DSL
  • cho phép truy vấn phạm vi tùy ý cho dữ liệu số
 • Cho phép người dùng chọn thứ tự tìm kiếm mặc định độc lập cho cài đặt diễn đàn.
Các tính năng Elastic Search:
 • Theo từng loại nội dung
 • Thêm thông tin Elastic Search vào màn hình chính của AdminCP.
 • Thêm tùy chọn gỡ lỗi để ghi nhật ký truy vấn tìm kiếm DSL vào nhật ký lỗi để khắc phục sự cố
 • Tùy chọn để mở rộng cú pháp tìm kiếm cho phép;
  • + biểu thị phép tính AND
  • | biểu thị phép tính OR
  • - phủ nhận một token đơn
  • " kết thúc một số thẻ để biểu thị cụm từ tìm kiếm
  • * vào cuối một thuật ngữ biểu thị truy vấn tiền tố
  • ( và ) biểu thị ưu tiên
  • ~N sau một từ biểu thị khoảng cách chỉnh sửa (fuzziness)
  • ~N sau một cụm từ biểu thị số lượng slop
  • Để tìm kiếm bất kỳ ký tự đặc biệt nào trong số những ký tự đặc biệt này, chúng sẽ cần phải được thoát bằng \.
1543800186464.png

Permissions mới:
 • Search Options
Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Đính kèm

 • addon-Xon-SearchImprovements-2.0.0.zip
  34.1 KB · Lượt xem: 7
 • addon-Xon-SearchImprovements-2.0.1.zip
  34.1 KB · Lượt xem: 6
 • addon-Xon-SearchImprovements-2.0.2.zip
  34.3 KB · Lượt xem: 7
 • addon-Xon-SearchImprovements-2.2.0.zip
  35.8 KB · Lượt xem: 6
 • addon-Xon-SearchImprovements-2.2.2.zip
  36.6 KB · Lượt xem: 9
 • addon-Xon-SearchImprovements-2.2.3.zip
  36.6 KB · Lượt xem: 8
 • addon-Xon-SearchImprovements-2.2.5.zip
  40.9 KB · Lượt xem: 9
 • addon-Xon-SearchImprovements-2.2.6.zip
  40.8 KB · Lượt xem: 9
 • addon-Xon-SearchImprovements-2.2.7.zip
  40.8 KB · Lượt xem: 11
 • addon-Xon-SearchImprovements-2.2.8.zip
  39.6 KB · Lượt xem: 11
 • addon-Xon-SearchImprovements-2.2.9.zip
  39.6 KB · Lượt xem: 11
 • addon-Xon-SearchImprovements-2.3.0.zip
  40.6 KB · Lượt xem: 10
 • addon-Xon-SearchImprovements-2.3.1.zip
  40.6 KB · Lượt xem: 11
 • addon-Xon-SearchImprovements-2.4.0.zip
  30.7 KB · Lượt xem: 7
 • addon-Xon-SearchImprovements-2.4.1.zip
  30.8 KB · Lượt xem: 8
 • addon-Xon-SearchImprovements-2.4.2.zip
  30.9 KB · Lượt xem: 10

PVS

Generalissimo
Thành viên BQT
Update phiên bản 2.0.1
 

PVS

Generalissimo
Thành viên BQT
Update phiên bản 2.0.2
 

PVS

Generalissimo
Thành viên BQT
Update phiên bản 2.2.0
 

PVS

Generalissimo
Thành viên BQT
Update phiên bản 2.2.2
 

PVS

Generalissimo
Thành viên BQT
Update phiên bản 2.2.3
 

PVS

Generalissimo
Thành viên BQT
Update phiên bản 2.2.5
 

PVS

Generalissimo
Thành viên BQT
Update phiên bản 2.2.6
 

PVS

Generalissimo
Thành viên BQT
Update phiên bản 2.2.7
 

PVS

Generalissimo
Thành viên BQT
Update phiên bản 2.2.8
 

PVS

Generalissimo
Thành viên BQT
Update phiên bản 2.2.9
 

PVS

Generalissimo
Thành viên BQT
Update phiên bản 2.3.0
 

PVS

Generalissimo
Thành viên BQT
Update phiên bản 2.4.2
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Hỗ trợ trực tuyến

Support Quảng cáo
Mr. San (PVS)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn (Blue)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn
0988 488 096
Mr. Trọng
0906 081 284
kinhdoanh@vnxf.vn

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top