Help Server Error Logs

snacker12

Gefreiter
Tham gia
24/05/2018
Bài viết
86
Được Like
26
Các bác ơi cho e hỏi 4rum của e khi vào trang quản trị là nó có thông báo thế này. No bị làm sao và chỉ e cách khắc phục với
Link : https://f4vnn.com

Zend_Db_Statement_Mysqli_Exception: Mysqli statement execute error : Prepared statement needs to be re-prepared - library/Zend/Db/Statement/Mysqli.php:214
Generated By: Unknown Account, Hôm nay lúc 05:28

#0 /home/vsvjqjiahosting/public_html/f4vnn.com/library/Zend/Db/Statement.php(297): Zend_Db_Statement_Mysqli->_execute(Array)
#1 /home/vsvjqjiahosting/public_html/f4vnn.com/library/Zend/Db/Adapter/Abstract.php(479): Zend_Db_Statement->execute(Array)
#2 /home/vsvjqjiahosting/public_html/f4vnn.com/library/WidgetFramework/Model/Cache.php(201): Zend_Db_Adapter_Abstract->query('\n RE...', Array)
#3 /home/vsvjqjiahosting/public_html/f4vnn.com/library/WidgetFramework/Model/Cache.php(115): WidgetFramework_Model_Cache->_db_setCache(3, 'thread_view_pc1', Array, Array)
#4 /home/vsvjqjiahosting/public_html/f4vnn.com/library/WidgetFramework/WidgetRenderer.php(785): WidgetFramework_Model_Cache->setCache(3, 'thread_view_pc1', '<div class="ava...', Array)
#5 /home/vsvjqjiahosting/public_html/f4vnn.com/library/WidgetFramework/Core.php(486): WidgetFramework_WidgetRenderer->render(Array, 'thread_view', Array, Object(XenForo_Template_Public), Object(XenForo_Template_Public))
#6 /home/vsvjqjiahosting/public_html/f4vnn.com/library/WidgetFramework/Core.php(441): WidgetFramework_Core->renderWidget(Array, 'thread_view', Array, Object(XenForo_Template_Public), Object(XenForo_Template_Public))
#7 /home/vsvjqjiahosting/public_html/f4vnn.com/library/WidgetFramework/Core.php(408): WidgetFramework_Core->renderWidgets(Array, 'thread_view', Array, Object(XenForo_Template_Public), Object(XenForo_Template_Public))
#8 /home/vsvjqjiahosting/public_html/f4vnn.com/library/WidgetFramework/Core.php(291): WidgetFramework_Core->_renderWidgetsFor('thread_view', Array, Object(XenForo_Template_Public), '')
#9 /home/vsvjqjiahosting/public_html/f4vnn.com/library/WidgetFramework/Listener.php(125): WidgetFramework_Core->renderWidgetsFor('thread_view', Array, Object(XenForo_Template_Public), Array)
#10 [internal function]: WidgetFramework_Listener::template_post_render('thread_view', '\n\n\n\n\n\n\n\n\n<\n\n\n<m...', Array, Object(XenForo_Template_Public))
#11 /home/vsvjqjiahosting/public_html/f4vnn.com/library/XenForo/CodeEvent.php(58): call_user_func_array(Array, Array)
#12 /home/vsvjqjiahosting/public_html/f4vnn.com/library/XenForo/Template/Abstract.php(205): XenForo_CodeEvent::fire('template_post_r...', Array, 'thread_view')
#13 /home/vsvjqjiahosting/public_html/f4vnn.com/library/XenForo/Template/Public.php(110): XenForo_Template_Abstract->render()
#14 /home/vsvjqjiahosting/public_html/f4vnn.com/library/XenForo/ViewRenderer/HtmlPublic.php(124): XenForo_Template_Public->render()
#15 /home/vsvjqjiahosting/public_html/f4vnn.com/library/XenForo/FrontController.php(662): XenForo_ViewRenderer_HtmlPublic->renderContainer(Object(XenForo_Template_Public), Array)
#16 /home/vsvjqjiahosting/public_html/f4vnn.com/library/XenForo/FrontController.php(176): XenForo_FrontController->renderView(Object(XenForo_ControllerResponse_View), Object(XenForo_ViewRenderer_HtmlPublic), Array)
#17 /home/vsvjqjiahosting/public_html/f4vnn.com/index.php(13): XenForo_FrontController->run()
#18 {main}
Request State
array(3) {
["url"] => string(75) "https://f4vnn.com/threads/i-love-poland-ft-crazy-for-2018-linh-ku-remix.95/"
["_GET"] => array(0) {
}
["_POST"] => array(0) {
}
}
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Dịch vụ XenForo của VNXF

Mobile: 0906081284

Zalo: 0988488096

Telegram: anhanhxf

Chỉ nhận web nội dung lành mạnh

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
Mút Sofa Không Gian
Top Bottom