Addon Showcase FontAwesome Support - Hỗ trợ FontAwesome cho showcase

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,625
Được Like
12,670
Showcase FontAwesome Support - Hỗ trợ FontAwesome cho showcase (trong trang tạo và chỉnh sửa item) 1.0.0

Nếu bạn có Showcase và sử dụng font awesome trong custom field's title của bạn, bạn có thể thấy rằng nó được hỗ trợ trong trang item, nhưng không được hỗ trợ trong trang tạo hoặc chỉnh sửa (và bạn xem codes/tags thay vì biểu tượng đó)

Đây không phải là vấn đề của Showcase. Đây là cách Xenforo hoạt động (Bạn có thể thấy cùng một vấn đề trong việc thêm một tài nguyên mới trong XFRM)

Bây giờ bạn có thể cài đặt template này dựa vào add-on để giải quyết vấn đề.

1.png

Trang Create Showcase Item trước khi cài đặt addon

2.png

Và sau khi cài đặt add-on
Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Đính kèm

  • addon-ShowcaseFASupport.zip
    732 bytes · Lượt xem: 6

Top Bottom