Addon 2x [SXF] VisitorPanel - Bảng khách truy cập cho XenForo 2

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,625
Được Like
12,670
[SXF] VisitorPanel - Bảng khách truy cập cho XenForo 2 1.0.0

Hiển thị 1 widget bảng khách truy cập cho XenForo 2.

Tính năng:
  • Hiển thị số lượng tài nguyên. (Nếu XFRM được cài đặt (Resource Manager));
  • Hiển thị reaction thay vì sympathies. (Nếu [TH] Reactions được cài đặt).
  • Bạn có thể đặt màu của riêng mình và che nền trong thiết lập style .
  • Bạn có thể thay đổi màu của nền trạng thái trong thiết lập style.
  • Bạn có thể thay đổi avatar diễn đàn (Round, Square).
widget.png


style_options.png

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: Internet​
 

Đính kèm

  • SXF-VisitorPanel-master.zip
    84.5 KB · Lượt xem: 20

Top Bottom