Help Trợ giúp lỗi getter 'user_id' on XFRM:ResourceUpdate[4]

imissziu

Gefreiter
Tham gia
04/05/2015
Bài viết
93
Được Like
48
Mình bị lỗi này
Mã:
InvalidArgumentException: Accessed unknown getter 'user_id' on XFRM:ResourceUpdate[4] src/XF/Mvc/Entity/Entity.php:194
Generated by: Admin Jul 30, 2020 at 1:00 PM
Stack trace
#0 src/XF/Mvc/Entity/Entity.php(101): XF\Mvc\Entity\Entity->get('user_id')
#1 src/addons/xenbros/Attachmentpro/XF/Entity/Attachment.php(18): XF\Mvc\Entity\Entity->__get('user_id')
#2 src/addons/xenbros/Downloadpage/XF/Pub/Controller/Attachment.php(29): xenbros\Attachmentpro\XF\Entity\Attachment->canView(NULL)
#3 src/XF/Mvc/Dispatcher.php(350): xenbros\Downloadpage\XF\Pub\Controller\Attachment->actionIndex(Object(XF\Mvc\ParameterBag))
#4 src/XF/Mvc/Dispatcher.php(261): XF\Mvc\Dispatcher->dispatchClass('XF:Attachment', 'Index', Object(XF\Mvc\RouteMatch), Object(xenbros\Downloadpage\XF\Pub\Controller\Attachment), NULL)
#5 src/XF/Mvc/Dispatcher.php(113): XF\Mvc\Dispatcher->dispatchFromMatch(Object(XF\Mvc\RouteMatch), Object(xenbros\Downloadpage\XF\Pub\Controller\Attachment), NULL)
#6 src/XF/Mvc/Dispatcher.php(55): XF\Mvc\Dispatcher->dispatchLoop(Object(XF\Mvc\RouteMatch))
#7 src/XF/App.php(2190): XF\Mvc\Dispatcher->run()
#8 src/XF.php(391): XF\App->run()
#9 index.php(20): XF::runApp('XF\\Pub\\App')
#10 {main}
Bác nào biết chỉ giúp mình với! cảm ơn ạ!
 

dcstylexf

Major
Tham gia
24/03/2015
Bài viết
2,005
Được Like
1,615
Lỗi của addon xenbros Attachment Pro / xenbros Download Page
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Dịch vụ XenForo của VNXF

Telegram: anhanhxf

Chỉ nhận web nội dung lành mạnh

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
Mút Sofa Không Gian
Top Bottom