Help Trợ giúp lỗi getter 'user_id' on XFRM:ResourceUpdate[4]

imissziu

Thượng Đế
Tham gia
04/05/2015
Bài viết
56
Reaction score
22
Mình bị lỗi này
Mã:
InvalidArgumentException: Accessed unknown getter 'user_id' on XFRM:ResourceUpdate[4] src/XF/Mvc/Entity/Entity.php:194
Generated by: Admin Jul 30, 2020 at 1:00 PM
Stack trace
#0 src/XF/Mvc/Entity/Entity.php(101): XF\Mvc\Entity\Entity->get('user_id')
#1 src/addons/xenbros/Attachmentpro/XF/Entity/Attachment.php(18): XF\Mvc\Entity\Entity->__get('user_id')
#2 src/addons/xenbros/Downloadpage/XF/Pub/Controller/Attachment.php(29): xenbros\Attachmentpro\XF\Entity\Attachment->canView(NULL)
#3 src/XF/Mvc/Dispatcher.php(350): xenbros\Downloadpage\XF\Pub\Controller\Attachment->actionIndex(Object(XF\Mvc\ParameterBag))
#4 src/XF/Mvc/Dispatcher.php(261): XF\Mvc\Dispatcher->dispatchClass('XF:Attachment', 'Index', Object(XF\Mvc\RouteMatch), Object(xenbros\Downloadpage\XF\Pub\Controller\Attachment), NULL)
#5 src/XF/Mvc/Dispatcher.php(113): XF\Mvc\Dispatcher->dispatchFromMatch(Object(XF\Mvc\RouteMatch), Object(xenbros\Downloadpage\XF\Pub\Controller\Attachment), NULL)
#6 src/XF/Mvc/Dispatcher.php(55): XF\Mvc\Dispatcher->dispatchLoop(Object(XF\Mvc\RouteMatch))
#7 src/XF/App.php(2190): XF\Mvc\Dispatcher->run()
#8 src/XF.php(391): XF\App->run()
#9 index.php(20): XF::runApp('XF\\Pub\\App')
#10 {main}
Bác nào biết chỉ giúp mình với! cảm ơn ạ!
 

datdaik000

Thượng Đế
Tham gia
24/03/2015
Bài viết
1,908
Reaction score
1,456
Lỗi của addon xenbros Attachment Pro / xenbros Download Page
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Hỗ trợ trực tuyến

Support Quảng cáo
Mr. San (PVS)

Skype chat, instant message

Mr. Bình (THB)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn
0988 488 096

Skype chat, instant message

Mr. Bình
0981 06 08 08
kinhdoanh@vnxf.vn

Top Bottom