Addon 2x Upgrade check - Kiểm tra nâng cấp cho XenForo 2 1.0

PVS

Generalissimo
Thành viên BQT
Upgrade check - Kiểm tra nâng cấp cho XenForo 2 1.0

Cho phép kiểm tra nâng cấp của người dùng bằng cách sử dụng tệp CSV làm đầu vào.

Add-on này có thể được sử dụng để kiểm tra xem các thành viên câu lạc bộ trả phí từ WordPress hoặc trang web tương tự có đồng bộ với thông tin diễn đàn của bạn hay không.

pic001.jpgpic002.jpg
Tính năng:

Tất cả phrase đều bắt đầu bằng upgradecheck_ để thuận tiện cho bạn.

Cách sử dụng:
  1. Tạo trường người dùng tùy chỉnh sẽ chứa ID người dùng thành viên câu lạc bộ của bạn.
  2. Từ WordPress hoặc chương trình tương tự, xuất tệp CSV chứa ID người dùng thành viên trả phí của bạn.
  3. Đặt tệp CSV vào thư mục /home/user
  4. Cập nhật trang Options.
  5. Chạy kiểm tra nâng cấp bằng cách thêm 'upgradecheck' vào URL diễn đàn của bạn.
Câu hỏi và câu trả lời:

Q: Ai có thể chạy add-on này?
A: Chỉ quản trị viên mới có thể chạy add-on này.

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: Internet​
 

Đính kèm

  • AndyB-UpgradeCheck-1.0.zip
    15 KB · Lượt xem: 3

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Hỗ trợ trực tuyến

Support Quảng cáo
Mr. San (PVS)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn (Blue)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn
0988 488 096
Mr. Trọng
0906 081 284
kinhdoanh@vnxf.vn

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top