Addon 2x User Mentions Improvements - Đề xuất cải tiến người dùng cho XenForo 2

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,824
Được Like
12,687
User Mentions Improvements - Đề xuất cải tiến người dùng cho XenForo 2 2.7.6

Hệ thống đề xuất cải tiến người dùng cho người dùng của XenForo. Addon này là một addon riêng 2 tuần trước khi phát hành công khai.

Addon này không được thiết kế để đối phó với các nhóm thành viên lớn. Tính năng này có thể được thêm vào trong tương lai.

Tính năng:
 • Mentionalable user groups.
  • Biểu tượng tùy chỉnh cho mỗi nhóm (nhỏ + lớn).
  • Thành viên có thể được xem front-end.
  • Nhóm người dùng có thể là riêng tư, tại thời điểm đó chỉ có thành viên mới có thể tag hoặc xem nhóm đó.
  • Quyền để gắn tag cho các taggable group.
  • Đặc quyền của quản trị viên là có thể xem tất cả các taggable group.
 • Những đề cập đến nhóm người dùng hỗ trợ những điều sau:
  • User profile posts/comments.
  • Posts/Threads.
  • Reports
 • Chọn tham gia, gửi email cho người dùng được đề xuất:
  • Tùy chọn để bật/tắt.
  • Cho phép nhận các email đã đề xuất.
  • Cấu hình mặc định cho người dùng khi tạo tài khoản.
 • Tích hợp Editor. Sao chép và dán một liên kết nhóm người dùng được chuyển thành @usergroup
 • Có thể vô hiệu các đề xuất đến người dùng trên mỗi diễn đàn cho mỗi nhóm người dùng
Permissions mới:
 • Kích hoạt đề xuất người dùng (Enable User Mentions)
 • Nhận email thông báo đề xuất (Receive Mention Alert Emails)
 • Nhận email thông báo trích dẫn (Receive Quoted Alert Emails)
 • Đề xuất nhóm người dùng (Mention User Group)
 • Xem các nhóm riêng tư (View Private Groups)
Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Đính kèm

 • addon-Xon-UserMentionsImprovements-2.0.1.zip
  52.1 KB · Lượt xem: 9
 • addon-Xon-UserMentionsImprovements-2.0.2.zip
  54.1 KB · Lượt xem: 11
 • addon-Xon-UserMentionsImprovements-2.1.0.zip
  62 KB · Lượt xem: 13
 • addon-Xon-UserMentionsImprovements-2.2.1.zip
  62.5 KB · Lượt xem: 10
 • addon-Xon-UserMentionsImprovements-2.2.2.zip
  62.7 KB · Lượt xem: 10
 • addon-Xon-UserMentionsImprovements-2.3.0.zip
  63.2 KB · Lượt xem: 12
 • addon-Xon-UserMentionsImprovements-2.3.1.zip
  68 KB · Lượt xem: 9
 • addon-Xon-UserMentionsImprovements-2.3.2.zip
  68.1 KB · Lượt xem: 11
 • addon-Xon-UserMentionsImprovements-2.3.4.zip
  68.6 KB · Lượt xem: 8
 • addon-Xon-UserMentionsImprovements-2.3.6.zip
  75.1 KB · Lượt xem: 7
 • addon-Xon-UserMentionsImprovements-2.3.7.zip
  77.4 KB · Lượt xem: 9
 • addon-Xon-UserMentionsImprovements-2.4.0.zip
  79.4 KB · Lượt xem: 10
 • addon-Xon-UserMentionsImprovements-2.4.1.zip
  79.6 KB · Lượt xem: 8
 • addon-Xon-UserMentionsImprovements-2.4.2.zip
  79.6 KB · Lượt xem: 8
 • addon-Xon-UserMentionsImprovements-2.4.3.zip
  79.8 KB · Lượt xem: 8
 • addon-Xon-UserMentionsImprovements-2.4.4.zip
  81.2 KB · Lượt xem: 8
 • addon-Xon-UserMentionsImprovements-2.4.5.zip
  84.6 KB · Lượt xem: 11
 • addon-Xon-UserMentionsImprovements-2.4.6.zip
  84.4 KB · Lượt xem: 8
 • addon-Xon-UserMentionsImprovements-2.4.7.zip
  84.5 KB · Lượt xem: 8
 • addon-Xon-UserMentionsImprovements-2.4.8.zip
  83.7 KB · Lượt xem: 9
 • addon-Xon-UserMentionsImprovements-2.5.0.zip
  84.1 KB · Lượt xem: 8
 • addon-Xon-UserMentionsImprovements-2.5.1.zip
  84.3 KB · Lượt xem: 8
 • addon-Xon-UserMentionsImprovements-2.5.2.zip
  84.3 KB · Lượt xem: 8
 • addon-Xon-UserMentionsImprovements-2.6.0.zip
  84.1 KB · Lượt xem: 9
 • addon-Xon-UserMentionsImprovements-2.6.1.zip
  84.2 KB · Lượt xem: 8
 • addon-Xon-UserMentionsImprovements-2.6.3.zip
  84.9 KB · Lượt xem: 6
 • addon-Xon-UserMentionsImprovements-2.6.4.zip
  84.9 KB · Lượt xem: 11
 • addon-Xon-UserMentionsImprovements-2.6.6.zip
  84.9 KB · Lượt xem: 15
 • addon-Xon-UserMentionsImprovements-2.6.7.zip
  84.9 KB · Lượt xem: 9
 • addon-Xon-UserMentionsImprovements-2.6.8.zip
  85.6 KB · Lượt xem: 8
 • addon-Xon-UserMentionsImprovements-2.6.9.zip
  85.6 KB · Lượt xem: 12
 • addon-Xon-UserMentionsImprovements-2.7.0.zip
  74.7 KB · Lượt xem: 10
 • addon-Xon-UserMentionsImprovements-2.7.1.zip
  75 KB · Lượt xem: 8
 • addon-Xon-UserMentionsImprovements-2.7.2.zip
  75.9 KB · Lượt xem: 8
 • addon-Xon-UserMentionsImprovements-2.7.4.zip
  76 KB · Lượt xem: 8
 • addon-Xon-UserMentionsImprovements-2.7.5.zip
  76 KB · Lượt xem: 13
 • addon-Xon-UserMentionsImprovements-2.7.6.zip
  76 KB · Lượt xem: 19

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,824
Được Like
12,687
Update phiên bản 2.0.2
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,824
Được Like
12,687
Update phiên bản 2.1.0
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,824
Được Like
12,687
Update phiên bản 2.2.1
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,824
Được Like
12,687
Update phiên bản 2.2.2
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,824
Được Like
12,687
Update phiên bản 2.3.0
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,824
Được Like
12,687
Update phiên bản 2.3.1
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,824
Được Like
12,687
Update phiên bản 2.3.2
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,824
Được Like
12,687
Update phiên bản 2.3.4
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,824
Được Like
12,687
Update phiên bản 2.3.6
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,824
Được Like
12,687
Update phiên bản 2.3.7
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,824
Được Like
12,687
Update phiên bản 2.4.0
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,824
Được Like
12,687
Update phiên bản 2.4.1
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,824
Được Like
12,687
Update phiên bản 2.4.2
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,824
Được Like
12,687
Update phiên bản 2.4.3
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,824
Được Like
12,687
Update phiên bản 2.4.4
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,824
Được Like
12,687
Update phiên bản 2.4.5
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,824
Được Like
12,687
Update phiên bản 2.4.6
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,824
Được Like
12,687
Update phiên bản 2.4.7
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,824
Được Like
12,687
Update phiên bản 2.4.8
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Dịch vụ XenForo của VNXF

Mr. Tuấn

Mobile/Zalo: 0988 488 096

Telegram: bluekpro

Email: [email protected]

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Top Bottom