Addon 2x User Promotion on Profile Update - Khuyến mãi người dùng khi cập nhật profile cho XenForo 2

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,829
Được Like
12,687
User Promotion on Profile Update - Khuyến mãi người dùng khi cập nhật profile cho XenForo 2 2.4.0

Cho phép Custom Fields để phù hợp với một quy tắc rỗng nếu được lựa chọn.

Thực hiện chương trình khuyến mãi người sử dụng khi:
 • Một người dùng cập nhật hồ sơ cá nhân của riêng mình (dưới đường dẫn /account).
 • Khi admin chỉnh sửa hồ sơ cá nhân của người dùng.

Hiệu suất tác động
Khuyến mãi người dùng sẽ rebuild khi người dùng cập nhật hồ sơ của họ.

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Đính kèm

 • addon-UserPromoOnUpdate-2.0.0.zip
  3.8 KB · Lượt xem: 11
 • addon-Xon-UserPromoOnUpdate-2.0.1.zip
  4.8 KB · Lượt xem: 5
 • addon-Xon-UserPromoOnUpdate-2.1.0.zip
  6.9 KB · Lượt xem: 12
 • addon-Xon-UserPromoOnUpdate-2.1.1.zip
  14 KB · Lượt xem: 4
 • addon-Xon-UserPromoOnUpdate-2.1.2.zip
  14 KB · Lượt xem: 4
 • addon-Xon-UserPromoOnUpdate-2.1.3.zip
  14.4 KB · Lượt xem: 5
 • addon-Xon-UserPromoOnUpdate-2.2.0.zip
  14.9 KB · Lượt xem: 7
 • addon-Xon-UserPromoOnUpdate-2.3.0.zip
  14.9 KB · Lượt xem: 9
 • addon-Xon-UserPromoOnUpdate-2.4.0.zip
  15.6 KB · Lượt xem: 14

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,829
Được Like
12,687
Update phiên bản 2.0.1
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,829
Được Like
12,687
Update phiên bản 2.1.0
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,829
Được Like
12,687
Update phiên bản 2.1.1
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,829
Được Like
12,687
Update phiên bản 2.1.2
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,829
Được Like
12,687
Update phiên bản 2.1.3
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,829
Được Like
12,687
Update phiên bản 2.2.0
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,829
Được Like
12,687
Update phiên bản 2.3.0
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,829
Được Like
12,687
Update phiên bản 2.4.0
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Dịch vụ XenForo của VNXF

Mobile/Zalo: 0906081284

Telegram: anhanhxf

Chỉ nhận web nội dung lành mạnh

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
Mút Sofa Không Gian
Top Bottom