User Upgrade Reminder - Nhắc nhờ nâng cấp tài khoản 1.5

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,698
User Upgrade Reminder - Nhắc nhờ nâng cấp tài khoản 1.5

Mô tả: Gửi một email nhắc nhở cho người dùng có tài khoản nâng cấp sắp hết hạn.

pic001.jpg

Email được gửi

pic002.jpg

Trang Options
Tính năng:
 • Điều chỉnh số lượng ngày trước khi nâng cấp hết hạn để gửi email .
 • Email được gửi tự động qua Cron entry.
 • Email được gửi đến chỉ có nâng cấp không định kỳ.
 • Tất cả phrase bắt đầu với userupgradereminder_ thuận tiện cho bạn.
Cài đặt:
 1. Download userupgradereminder_v1.5.zip ở đính kèm và giải nén ra.
 2. Upload folder "library" lên host ngang hàng file index.php.
 3. Vào Admin Control Panel, đến trang "Install Add-on".
 4. Upload file addon-UserUpgradeReminder_v1.5.xml.
 5. Click vào nút Install Add-on.
Setup:
 1. Chỉnh sửa các phrase sau:
  - userupgradereminder_subject
  - userupgradereminder_message
 2. Một vài diễn đàn requre ID Ngôn ngữ được thiết lập. Khi hiệu chỉnh các phrase, nhìn vào các URL và xem nếu language_id khác hơn là 1, nếu có đặt nó vào _id ngôn ngữ hiển thị trong URL.
Thử nghiệm:
 1. Admin CP -> Users -> List User Upgrades.
 2. Manually Update User (thường là một tài khoản thử nghiệm) và thiết lập ngày Upgrade kết thúc để giống như tùy chọn cài đặt (mặc định là 7 ngày).
 3. Admin CP -> Tools -> Cron Entries
 4. Dưới User Upgrade Reminder Controls, Chạy cron bằng cách thủ công.
 5. Xác nhận email được nhận và nhìn xem đã thích hợp chưa.
Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Đính kèm

 • userupgradereminder_v1.4.zip
  3.8 KB · Lượt xem: 3
 • userupgradereminder_v1.5.zip
  3.8 KB · Lượt xem: 4
 • Like
Reactions: THB

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,698
Update phiên bản 1.5
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Dịch vụ XenForo của VNXF

Telegram: anhanhxf

Chỉ nhận web nội dung lành mạnh

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
Mút Sofa Không Gian
Top Bottom