Addon 2x User upgrade expired reminder - Lời nhắc nâng cấp người dùng đã hết hạn cho XenForo 2 1.1

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,705
User upgrade expired reminder - Lời nhắc nâng cấp người dùng đã hết hạn cho XenForo 2 1.1

Tạo cuộc trò chuyện khi nâng cấp tài khoản thành viên hết hạn.

Add-on này chạy vào ngày đầu tiên của tháng để nhắc nhở thành viên nâng cấp tài khoản của họ đã hết hạn. Nó có thể được đặt để chạy trong 1 tháng (mặc định) hoặc nhiều tháng hơn nếu muốn.

pic001.jpgpic002.jpg
Tính năng:
  • Các cuộc trò chuyện được tạo tự động thông qua Cron entry.
  • Tất cả phrase đều bắt đầu bằng userupgradeexpiredreminder_ để thuận tiện cho bạn.
Thiết lập:

Cập nhật trang tùy chọn với liên kết Account upgrades của bạn, tên người dùng bắt đầu và đảm bảo loại trừ nhóm người dùng.

Hỏi và Đáp:

Q: Khi nào thì add-on này chạy?
A: Nó chạy mỗi tháng một lần và kiểm tra mọi bản nâng cấp của người dùng đã hết hạn trong vòng 31 ngày qua.

Q: Bao lâu thì thành viên sẽ nhận được những cuộc trò chuyện nhắc nhở này?
A: Theo mặc định chỉ một lần. Nếu bạn muốn gửi thêm tháng, hãy tăng giá trị Ngày hết hạn trong trang tùy chọn. Ví dụ: đặt thành 62 ngày nếu bạn muốn nhắc nhở thành viên hai lần.

Q: Có thể chạy Cron entry theo cách thủ công không?
A: Có. Ví dụ: nếu bạn muốn gửi cho tất cả các thành viên đã hết hạn nâng cấp tài khoản trong năm qua, hãy đặt Ngày hết hạn thành 365 và chạy Cron entry theo cách thủ công. Đảm bảo đặt Ngày hết hạn trở lại 31 sau khi bạn hoàn tất.

Q: Một email cũng sẽ được gửi đi?
A: Có, nếu thành viên đã chọn "Nhận email khi nhận được tin nhắn cuộc trò chuyện mới" trong tùy chọn của họ.

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: Internet​
 

Đính kèm

  • Andy-UserUpgradeExpiredReminder-1.1.zip
    18 KB · Lượt xem: 3

Hướng dẫn sử dụng

Dịch vụ XenForo của VNXF

Telegram: anhanhxf

Chỉ nhận web nội dung lành mạnh

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
Mút Sofa Không Gian
Top Bottom