Addon 2x User upgrade expired - Nhắc nhở nâng cấp người dùng đã hết hạn cho XenForo 2

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,632
Được Like
12,671
User upgrade expired - Nhắc nhở nâng cấp người dùng đã hết hạn cho XenForo 2 1.0

Gửi một thông báo email rằng nâng cấp người dùng của họ đã hết hạn.

pic001.jpg

Tính năng:
  • Email được gửi tự động thông qua Cron entry.
  • Tất cả phrase bắt đầu với userupgradeexpired_ để thuận tiện cho bạn.
Chúc các bạn thành công.


Nguồn: Internet​
 

Đính kèm

  • andy-userupgradeexpired-1.0.zip
    6.9 KB · Lượt xem: 4

Top Bottom