change

 1. PVS

  Addon 2x [OzzModz] Username Change View Permissions - Quyền xem thay đổi tên người dùng XenForo 2.2 2.0.0

  [OzzModz] Username Change View Permissions - Quyền xem thay đổi tên người dùng XenForo 2.2 2.0.0 Add-on này sẽ cho phép bạn đặt nhóm người dùng nào có thể xem các thay đổi tên người dùng mà người dùng đã thực hiện trên trang web của bạn. Thẻ thành viên có thể xem Thẻ thành viên không thể...
 2. PVS

  Tutorial 2x Change forum_list title and H1 only - Thay đổi tiêu đề chỉ forum_list và H1 cho XenForo 2

  Change forum_list title and H1 only - Thay đổi tiêu đề chỉ forum_list và H1 cho XenForo 2 Vào Admin CP > Setup > Options > Basic Options > Thay đổi tiêu đề thành tên diễn đàn của bạn. Điều này sẽ được sử dụng nhất quán trên khắp các diễn đàn và bạn muốn giữ tính nhất quán của tên diễn đàn của...
 3. PVS

  Addon 2x Change Date - Thay đổi ngày cho XenForo 2

  Change Date - Thay đổi ngày cho XenForo 2 2.6 Mục đích của add-on này là cho phép quản trị viên di chuyển một bài viết trong một chủ đề. Ví dụ: nếu bạn muốn chuyển bài viết #3 sang sau bài viết #5. Liên kết Change date Overlay Change date User group permissions Tính năng: Tất cả phrase...
 4. PVS

  Addon 2x [OzzModz]/[Kirby] Filtered User Change Log - Lọc nhật ký thay đổi người dùng cho XenForo 2

  [OzzModz]/[Kirby] Filtered User Change Log - Lọc nhật ký thay đổi người dùng cho XenForo 2 1.0.0 Addon nhỏ sẽ lọc nhật ký thay đổi người dùng của bạn và xóa những người dùng đã chấp nhận các điều khoản & quy tắc và chính sách bảo mật. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 5. PVS

  Addon 2x [ITD] Change User Online Indicator Icon & Color - Thay đổi biểu tượng & màu sắc chỉ thị người dùng trực tuyến cho XenForo 2

  [ITD] Change User Online Indicator Icon & Color - Thay đổi biểu tượng & màu sắc chỉ thị người dùng trực tuyến cho XenForo 2 2.0.0 Giờ đây, bạn có thể thay đổi chỉ thị trực tuyến của người dùng mặc định XF bằng bất kỳ biểu tượng FA nào, cũng như màu mặc định của nó. MẸO: Một số trang web có...
 6. PVS

  Addon 2x [TH] User Name Change - Thay đổi tên người dùng cho XenForo 2

  [TH] User Name Change - Thay đổi tên người dùng cho XenForo 2 1.0.1 Patch 4 Thay đổi tên người dùng cho phép người dùng của bạn dễ dàng thay đổi tên trong hồ sơ của mình mà không phải chờ đợi hoặc gặp rắc rối khi yêu cầu một quản trị viên làm điều đó cho họ! Tính năng người dùng Thay đổi...
 7. PVS

  Addon 2x [MMO] Change Password Permission - Thêm quyền thay đổi mật khẩu cho XenForo 2

  [MMO] Change Password Permission - Thêm quyền thay đổi mật khẩu cho XenForo 2 2.0.1 Addon thêm quyền để bạn có thể cấm thay đổi mật khẩu cho các nhóm người dùng nhất định. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 8. PVS

  Tutorial 2x Change default FA node icon - Thay đổi biểu tượng Node FA mặc định của XenForo 2

  Change default FA node icon - Thay đổi biểu tượng Node FA mặc định của XenForo 2 Bạn muốn thay đổi biểu tượng node Font Awesome mặc định của mình thành như thế này không? Node đã xem Node chưa xem Để thay đổi một biểu tượng node bằng một biểu tượng Font Awesome khác, hãy thêm đoạn code...
 9. PVS

  Tutorial 2x Change mobile menu's display delay - Thay đổi độ trễ hiển thị của menu trên di động cho XenForo 2

  Change mobile menu's display delay - Thay đổi độ trễ hiển thị của menu trên di động cho XenForo 2 Bạn quan tâm đến việc làm cho menu burger "di động" (còn gọi là offcanvas) xuất hiện ngay lập tức thay vì chờ đợi, bạn có thể làm như vậy với một chỉnh sửa template đơn giản. Chỉnh sửa template...
 10. PVS

  Addon 2x Change resource date - Thay đổi ngày tài nguyên cho XenForo 2

  Change resource date - Thay đổi ngày tài nguyên cho XenForo 2 1.0 Cho phép thay đổi ngày và thời gian của tài nguyên. Tính năng: Tất cả các phrase bắt đầu với changeresourcedate_ để thuận tiện cho bạn. Quyền nhóm: Hãy chắc chắn đặt quyền của nhóm cho Administrative thành Yes. Cách sử...
 11. PVS

  Addon 2x Change author - Thay đổi tác giả cho XenForo 2

  Change author - Thay đổi tác giả cho XenForo 2 1.8 Cho phép thay đổi tác giả của một bài viết. Tính năng: Tất cả các phrase bắt đầu với changeauthor_ để thuận tiện cho bạn. User group permissions: Để xem liên kết Change author bên dưới bài viết, bạn sẽ cần đặt quyền của nhóm người dùng...
 12. PVS

  Addon 2x [XenConcept] Username Change - Thay đổi tên người dùng cho XenForo 2

  [XenConcept] Username Change - Thay đổi tên người dùng cho XenForo 2 2.1.9 Add-on này cho phép người dùng thay đổi tên người dùng của họ. Bạn có thể thiết lập số ngày giữa mỗi thay đổi. Người dùng có thể thực hiện thay đổi của mình ở chế độ riêng tư để không hiển thị cho người dùng khác. Bạn...
 13. PVS

  Addon 2x Username change - Thay đổi và quản lý tên người dùng cho XenForo 2

  Username change - Thay đổi và quản lý tên người dùng cho XenForo 2 2.1.1 Add-on này cung cấp chức năng thay đổi tên người dùng có thể định cấu hình cho diễn đàn của bạn, các quyền hạn chế, lịch sử thay đổi tên người dùng có thể quản lý, widget "Latest username changes", tiêu chí danh hiệu và hỗ...
 14. PVS

  Addon 2x Username Change 2 - Thay đổi tên người dùng cho XenForo 2

  Username Change 2 - Thay đổi tên người dùng cho XenForo 2 2.0.2 Đây là phiên bản XF 2 của add-on Username Change. Phiên bản này có gì mới? Đã thêm tùy chọn bổ sung để đăng thông báo trong một chủ đề. Đã thêm tùy chọn để bật/tắt liên kết đến form thay đổi tên người dùng trong visitor menu. Đã...
 15. PVS

  Tutorial 2x Change the color of the blocks on your sidebar - Thay đổi màu sắc của block sidebar trong XenForo 2

  Change the color of the blocks on your sidebar - Thay đổi màu sắc của block sidebar trong XenForo 2 Thêm đoạn code này vào template EXTRA.less của bạn: /*color block sidebar*/ .block-minorHeader { background-color: #0f3652 !important; color: #FFF !important; } Chúc các bạn thành...
 16. PVS

  Addon 2x Prevent Email Address Change - Ngăn chặn thay đổi địa chỉ email cho XenForo 2

  Prevent Email Address Change - Ngăn chặn thay đổi địa chỉ email cho XenForo 2 2.0.1 Add-on này ngăn các thành viên thay đổi địa chỉ email của họ nếu họ thuộc nhóm người dùng không cho phép thay đổi địa chỉ email. Nếu bạn đang nâng cấp từ phiên bản XF 1.x, vui lòng kiểm tra lại cài đặt nhóm...
 17. PVS

  Addon 2x Change Content Owner - Thay đổi chủ sở hữu nội dung cho XenForo 2

  Change Content Owner - Thay đổi chủ sở hữu nội dung cho XenForo 2 2.0.12 Add-on này cung cấp cho người dùng các quyền thay đổi sau: XenForo: Có thể thay đổi chủ đề Có thể thay đổi tác giả bài đăng Có thể thay đổi tác giả bài đăng profile XenForo Media Gallery: Có thể thay đổi chủ sở hữu...
 18. PVS

  Addon 2x Change Post Date - Thay đổi ngày đăng bài viết cho XenForo 2

  Change Post Date - Thay đổi ngày đăng bài viết cho XenForo 2 2.1.2 Thêm "Change Post Date" vào bên trong tuỳ chọn moderator. Permissions mới Change Post Date Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 19. PVS

  Addon Change Admin File - Thay đổi tập tin Admin

  Change Admin File - Thay đổi tập tin Admin 0.0.1 Add-on nhỏ này đòi hỏi phải có thêm add-on CMF Core. Nếu bạn muốn thay đổi tên của tập tin admin.php thành tên khác như "youdonthaveaccesshere.php", chỉ cần sử dụng add-on này và đổi tên tập tin admin.php thành youdonthaveaccesshere.php trên...
 20. PVS

  Hướng dẫn XenForo User Upgrade Change Currency - Thay đổi loại tiền tệ cho nâng cấp người dùng Xenforo

  XenForo User Upgrade Change Currency - Thay đổi loại tiền tệ cho nâng cấp người dùng Xenforo Giá trị tiêu chuẩn của tôi là USD. Tôi thay đổi loại tiền tệ của tôi thành VND và phương pháp này làm việc hoàn hảo. Bước 1: Đăng nhập vào Cpanel và mở phpMyAdmin Bước 2: Tìm bảng xf_user_upgrade Bước...
Top Bottom