Addon 2x Change Content Owner - Thay đổi chủ sở hữu nội dung cho XenForo 2

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,829
Được Like
12,687
Change Content Owner - Thay đổi chủ sở hữu nội dung cho XenForo 2 2.0.12

Add-on này cung cấp cho người dùng các quyền thay đổi sau:

XenForo:
 • Có thể thay đổi chủ đề
 • Có thể thay đổi tác giả bài đăng
 • Có thể thay đổi tác giả bài đăng profile
XenForo Media Gallery:
 • Có thể thay đổi chủ sở hữu media
 • Có thể thay đổi chủ sở hữu album
 • Có thể thay đổi tác giả nhận xét
album_view_change_album_owner_step_2.png album_view_dropdown_change_album_owner_step_1.png media_view_dropdown_change_comment_author_step_1.png media_view_dropdown_change_media_author_step_1.png media_view_dropdown_change_media_author_step_2.png media_view_dropdown_changed_comment_author.png thread_view_change_post_author_step_2.png thread_view_change_thread_author_step_2.png thread_view_dropdown_change_post_author_step_1.png thread_view_dropdown_change_thread_author_step_1.png thread_view_final.png
Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Đính kèm

 • TickTackk-ChangeContentOwner-1.0.0.Alpha.zip
  24.4 KB · Lượt xem: 4
 • ChangeContentOwnerForXF2-1.0.0-alpha.3.zip
  69.5 KB · Lượt xem: 9
 • TickTackk-ChangeContentOwner-10.0.0.Beta.2.zip
  41.2 KB · Lượt xem: 5
 • TickTackk-ChangeContentOwner-10.0.0.Beta.3.zip
  41.2 KB · Lượt xem: 6
 • TickTackk-ChangeContentOwner-1.0.0.zip
  41.2 KB · Lượt xem: 8
 • TickTackk-ChangeContentOwner-1.0.1.Patch.Level.1.zip
  48.3 KB · Lượt xem: 8
 • TickTackk-ChangeContentOwner-1.1.0.zip
  46.2 KB · Lượt xem: 8
 • TickTackk-ChangeContentOwner-1.1.1.zip
  45.1 KB · Lượt xem: 7
 • TickTackk-ChangeContentOwner-1.1.2.zip
  46.2 KB · Lượt xem: 4
 • TickTackk-ChangeContentOwner-1.1.3.zip
  46.6 KB · Lượt xem: 7
 • TickTackk-ChangeContentOwner-1.1.4.zip
  47.7 KB · Lượt xem: 11
 • TickTackk-ChangeContentOwner-2.0.0.Alpha.1.zip
  76.7 KB · Lượt xem: 6
 • TickTackk-ChangeContentOwner-2.0.0.Alpha.2.zip
  76.8 KB · Lượt xem: 6
 • TickTackk-ChangeContentOwner-2.0.0.Alpha.3.zip
  78 KB · Lượt xem: 8
 • TickTackk-ChangeContentOwner-2.0.0.Release.Candidate.1.zip
  78.1 KB · Lượt xem: 4
 • TickTackk-ChangeContentOwner-2.0.0.Release.Candidate.2.zip
  78.1 KB · Lượt xem: 5
 • TickTackk-ChangeContentOwner-2.0.0.Release.Candidate.3.zip
  74 KB · Lượt xem: 10
 • TickTackk-ChangeContentOwner-2.0.0.Release.Candidate.4.zip
  75.5 KB · Lượt xem: 4
 • TickTackk-ChangeContentOwner-2.0.0.zip
  79.7 KB · Lượt xem: 3
 • TickTackk-ChangeContentOwner-2.0.1.zip
  79.7 KB · Lượt xem: 6
 • TickTackk-ChangeContentOwner-2.0.2.zip
  76.3 KB · Lượt xem: 10
 • TickTackk-ChangeContentOwner-2.0.4.zip
  82.3 KB · Lượt xem: 6
 • TickTackk-ChangeContentOwner-2.0.5.zip
  82.4 KB · Lượt xem: 8
 • TickTackk-ChangeContentOwner-2.0.6.zip
  84.3 KB · Lượt xem: 5
 • TickTackk-ChangeContentOwner-2.0.7.zip
  85.5 KB · Lượt xem: 6
 • TickTackk-ChangeContentOwner-2.0.8.zip
  85.6 KB · Lượt xem: 8
 • TickTackk-ChangeContentOwner-2.0.9.zip
  86.2 KB · Lượt xem: 6
 • TickTackk-ChangeContentOwner-2.0.10.zip
  86.3 KB · Lượt xem: 10
 • TickTackk-ChangeContentOwner-2.0.11.zip
  87.9 KB · Lượt xem: 8
 • TickTackk-ChangeContentOwner-2.0.12.zip
  88 KB · Lượt xem: 30

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,829
Được Like
12,687
Update phiên bản 1.0.0 Alpha 3
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,829
Được Like
12,687
Update phiên bản 1.0.0 Beta 2
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,829
Được Like
12,687
Update phiên bản 1.0.0 Beta 3
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,829
Được Like
12,687
Update phiên bản 1.0.0
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,829
Được Like
12,687
Update phiên bản 1.0.1 Patch Level 1
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,829
Được Like
12,687
Update phiên bản 1.1.0
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,829
Được Like
12,687
Update phiên bản 1.1.1
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,829
Được Like
12,687
Update phiên bản 1.1.2
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,829
Được Like
12,687
Update phiên bản 1.1.3
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,829
Được Like
12,687
Update phiên bản 1.1.4
 

hacmieu

Private
Tham gia
21/01/2016
Bài viết
25
Được Like
17
Cái này khi change owner xong nhưng nó không ép owner watch cái chủ để đó luôn. Hơi dở.
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,829
Được Like
12,687
Update phiên bản 2.0.0 Alpha 1
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,829
Được Like
12,687
Update phiên bản 2.0.0 Alpha 2
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,829
Được Like
12,687
Update phiên bản 2.0.0 Alpha 3
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,829
Được Like
12,687
Update phiên bản 2.0.0 Release Candidate 1
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,829
Được Like
12,687
Update phiên bản 2.0.0 Release Candidate 2
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,829
Được Like
12,687
Update phiên bản 2.0.0 Release Candidate 3
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,829
Được Like
12,687
Update phiên bản 2.0.0 Release Candidate 4
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,829
Được Like
12,687
Update phiên bản 2.0.0
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Dịch vụ XenForo của VNXF

Mobile/Zalo: 0906081284

Telegram: anhanhxf

Chỉ nhận web nội dung lành mạnh

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
Mút Sofa Không Gian
Top Bottom