Hướng dẫn XenForo User Upgrade Change Currency - Thay đổi loại tiền tệ cho nâng cấp người dùng Xenforo

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,632
Được Like
12,671
XenForo User Upgrade Change Currency - Thay đổi loại tiền tệ cho nâng cấp người dùng Xenforo

Giá trị tiêu chuẩn của tôi là USD. Tôi thay đổi loại tiền tệ của tôi thành VND và phương pháp này làm việc hoàn hảo.

Bước 1: Đăng nhập vào Cpanel và mở phpMyAdmin
Bước 2: Tìm bảng xf_user_upgrade
Bước 3: Xem và chỉnh sửa bảng cost_currenct trong bảng xf_user_upgrade
Bước 4: Tìm hiểu định dạng tiền tệ trong paypal và thay đổi chỉnh sửa giá trị cost_currenct

Chú ý:
Nếu bạn không chắc chắn, điều cần thiết là bạn phải có một bản sao lưu cơ sở dữ liệu.

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.rocks​
 

Top Bottom