content

 1. PVS

  Addon 2x Content Downloader - Trình tải xuống nội dung cho XenForo 2

  Content Downloader - Trình tải xuống nội dung cho XenForo 2 2.0.0 Tải xuống toàn bộ nội dung diễn đàn thành một tệp HTML độc lập. Có thể tải xuống: Toàn bộ nội dung của Thread Toàn bộ nội dung đăng tải (công khai) của thành viên Tính năng premium hữu ích để nâng cấp người dùng. Một số người...
 2. PVS

  Addon 2x Content Title Edit History - Lịch sử chỉnh sửa nội dung tiêu đề cho XenForo 2

  Content Title Edit History - Lịch sử chỉnh sửa nội dung tiêu đề cho XenForo 2 2.3.0 Đưa chỉnh sửa tiêu đề vào hệ thống Edit History của XenForo. Nội dung được hỗ trợ Chủ đề (Threads) - Set quyền "Manage any thread" để xem lịch sử chỉnh sửa tiêu đề. Tài nguyên (Resources) - Set quyền "Edit any...
 3. PVS

  Addon 2x Change Content Owner - Thay đổi chủ sở hữu nội dung cho XenForo 2

  Change Content Owner - Thay đổi chủ sở hữu nội dung cho XenForo 2 2.0.12 Add-on này cung cấp cho người dùng các quyền thay đổi sau: XenForo: Có thể thay đổi chủ đề Có thể thay đổi tác giả bài đăng Có thể thay đổi tác giả bài đăng profile XenForo Media Gallery: Có thể thay đổi chủ sở hữu...
 4. PVS

  Addon 2x Content Ratings for XF2 Media Gallery - Xếp hạng nội dung cho XF2 Media Gallery

  Content Ratings for XF2 Media Gallery - Xếp hạng nội dung cho XF2 Media Gallery 2.1.0 Cung cấp hỗ trợ XFMG cho Content Ratings for XF2. Add-on này là ví dụ về cách mở rộng xếp hạng nội dung để hỗ trợ các loại nội dung bổ sung. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 5. PVS

  Addon 2x Content Ratings for XF2 Resource Manager - Xếp hạng nội dung cho XF2 Resource Manager

  Content Ratings for XF2 Resource Manager - Xếp hạng nội dung cho XF2 Resource Manager 2.1.0 Cung cấp hỗ trợ XFRM cho Content Ratings for XF2. Add-on này là ví dụ về cách mở rộng xếp hạng nội dung để hỗ trợ các loại nội dung bổ sung. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 6. PVS

  Addon 2x New content Limit - Giới hạn nội dung mới cho XenForo 2

  New content Limit - Giới hạn nội dung mới cho XenForo 2 2.0.0 Giới hạn số lượng các chủ đề, bài viết mới được phép thực hiện trong một ngày. Tính năng: Permission cho user group để đăng chủ đề mới. Permission cho user group để đăng trả lời mới. Installation: Tải về...
 7. PVS

  Addon 2x Post Content Find/Replace - Tìm kiếm/Thay thế nội dung bài viết

  Post Content Find/Replace - Tìm kiếm/Thay thế nội dung bài viết 2.0.1 Add-on này hỗ trợ cho bạn tìm kiếm các cuộc thảo luận, bài viết, tài nguyên mà bạn muốn. Chức năng tương tự như add-on cho XenForo 1.x. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 8. PVS

  Addon Content Control - Kiểm soát nội dung

  Content Control - Kiểm soát nội dung 1.0.1 Đôi khi bạn có những phần trên diễn đàn của bạn mà có thể có ích cho các thành viên của bạn, nhưng không phục vụ mục đích seo cho trang web của bạn (game, off topic nội dung chat/weak, rss feeds bạn không muốn index vv), bây giờ bạn có thể bấm vào để...
 9. PVS

  Addon Delete User Content - Xóa nội dung người dùng

  Delete User Content - Xóa nội dung người dùng 1.0.0 Khi bạn xóa một người dùng thì tất cả các nội dung của người dùng sẽ vẫn tồn tại trong diễn đàn dưới tên của khách. Mod này sẽ thay đổi điều đó. Bây giờ khi bạn xóa một người dùng, tất cả tài khoản của người dùng đó (bài viết, chủ đề, thông...
 10. PVS

  Addon Admin Content Protection - Bảo vệ nội dung cho quản trị viên

  Admin Content Protection - Bảo vệ nội dung cho quản trị viên 1.0.0 Mô tả: Với một số nhà quản lý, họ muốn ngay trong một diễn đàn phải được tự động. Họ không muốn chia sẻ "quyền lực" của mình cho bất cứ ai khác cũng như quyền của họ là "eroded". Với nhu cầu đó, chúng tôi giới thiệu cho bạn...
 11. PVS

  Addon Schedule Content - Lên lịch nội dung (Bản gốc: Scheduled Post)

  Schedule Content - Lên lịch nội dung (Bản gốc: Scheduled Post) 2.0.8 Mô tả: Addon này cho phép người sử dụng có thể thiết lập bài viết theo lịch trình. Khi một chủ đề được lên lịch thì chỉ hiển thị cho admin, mod và chủ sở hữu của chủ đề có thể xem :) - Admin hoặc Mod (những người có quyền thực...
Top Bottom