Addon 2x Content BBCode - BBCode nội dung cho XenForo 2

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,832
Được Like
12,694
Content BBCode - BBCode nội dung cho XenForo 2 2.0.0

Addon này tạo ra các BBCode bổ sung để liên kết đến các nội dung khác nhau được tìm thấy trên các diễn đàn XenForo:
 • thread
 • post
 • search (xem bên dưới để biết chi tiết)
 • tag
 • xfmg
  • media
  • category
  • album
  • image
  • thumbnail
 • forum (node)
 • prefix
  • thread
  • resource
 • resource
Thẻ tìm kiếm có các tùy chọn cho phép bạn liên kết với các tìm kiếm trên nhiều loại nội dung:
 • forums
 • threads
 • posts
 • resources
 • media
 • media comments
 • user profiles
 • tags
 • Google
  • site search
  • web search
  • image search
  • map search
  • video search
  • news search
Addon này ban đầu được tạo ra để sao chép BBCode [THREAD] và [POST] đã được sử dụng trong vBulletin và có thể có mặt trong nội dung bài viết sau khi di chuyển.

Lý do chính bạn muốn sử dụng addon này là nếu bạn đã di chuyển nội dung từ vBulletin hoặc một diễn đàn khác sử dụng BBCode [THREAD] và [POST].

Yêu cầu

Addon này yêu cầu PHP 5.4 trở lên và đã được thử nghiệm trên XF v2.0 và v2.1

Thành phần [thread] và [post] của addon này về cơ bản thực hiện công việc tương tự như addon Thread & Post BB Code for XF2 - nhưng add-on này ít phức tạp hơn và không cho phép kiểm tra hoặc tra cứu chủ đề/bài viết. Và bạn không nên cài đặt cả hai addon!

Cách sử dụng

Trong nội dung bài viết (hoặc bất cứ nơi nào BBCode được cho phép), các thay thế sau sẽ xảy ra:

THREAD
Mã:
[thread=1]see this thread[/thread]

... sẽ được hiển thị dưới dạng:
Mã:
<a href="http://www.example.com/threads/1/">see this thread</a>

Cú pháp thay thế:
Mã:
[thread]1[/thread]

... sẽ được hiển thị dưới dạng:
Mã:
<a href="http://www.example.com/threads/1/">http://www.example.com/threads/1/</a>

POST
Mã:
[post=2]see this post[/post]

... sẽ được hiển thị dưới dạng:
Mã:
<a href="http://www.example.com/posts/2/">see this post</a>

SEARCH
Mã:
[search]foo[/search] (default is to search entire forum - search term between tags)
[search=forum]foo[/search] (general forum search - search term between tags)
[search=forum,foo]search the forums for 'foo'[/search] (general forum search - search term as option)

[search=thread,foo]search threads for 'foo'[/search]
[search=post,foo]search posts for 'foo'[/search]
[search=resource,foo]search resources for 'foo'[/search]
[search=media,foo]search media uploads for 'foo'[/search]
[search=comments,foo]search media comments for 'foo'[/search]
[search=tag,foo]search tags for 'foo'[/search]

[search=site,foo]Google site search for 'foo'[/search] (search google with 'site:example.com' tag to perform a Google search of your site
[search=web,foo]Google web search for 'foo'[/search]
[search=image,foo]Google image search for 'foo'[/search]
[search=map,foo]Google map search for 'foo'[/search]
[search=video,foo]Google video search for 'foo'[/search]
[search=news,foo]Google new search for 'foo'[/search]

TAG
Mã:
[tag=foo bar]link to the tag 'foo bar'[/tag]

... sẽ được hiển thị dưới dạng:
Mã:
<a href="http://www.example.com/tags/foo-bar/">link to the tag 'foo bar'</a>

XFMG
Mã:
[xfmg=media,1]link to media item with id = 1[/xfmg]
[xfmg=album,1]link to album with id = 1[/xfmg]
[xfmg=category,1]link to category with id = 1[/xfmg]

... sẽ được hiển thị dưới dạng:
Mã:
<a href="http://www.example.com/media/1/">link to media item with id = 1</a>
<a href="http://www.example.com/media/albums/1/">link to album with id = 1</a>
<a href="http://www.example.com/media/categories/1/">link to category with id = 1</a>

Bạn cũng có thể hiển thị hình ảnh kích thước đầy đủ:
Mã:
[xfmg=img,1][/xfmg]

... sẽ được hiển thị dưới dạng:
Mã:
<img src="http://example.com/media/1/full" data-url="http://example.com/media/1/full" class="bbImage" data-zoom-target="1" alt="">

Lưu ý rằng nếu lightbox được bật cho hình ảnh - hình ảnh sẽ được hiển thị bằng cách sử dụng mẫu lightbox tiêu chuẩn giống như cách thẻ bbcode IMG hoạt động.

Tương tự, bạn có thể hiển thị hình thu nhỏ như sau:
Mã:
[xfmg=thumb,1][/xfmg]

Không giống như các liên kết khác, hình ảnh và hình thu nhỏ sẽ chỉ hiển thị nếu người dùng có quyền xem chúng.

FORUM
Mã:
[forum=1]link to this forum node[/forum]

... sẽ được hiển thị dưới dạng:
Mã:
<a href="http://www.example.com/forums/1">link to this forum node</a>

PREFIX
Mã:
[prefix=forum,1,2]link to this prefix for a node[/prefix] (ie show all threads from node_id = 1 using prefix_id = 2)
[prefix=resource,0,1]link to this prefix for a resource[/prefix] (ie show all resources using prefix_id = 1)
[prefix=resource,2,3]link to this prefix for a resource category[/prefix] (ie show all resources from category_id = 2 using prefix_id = 3)

... sẽ được hiển thị dưới dạng:
Mã:
<a href="http://www.example.com/forums/1/?prefix_id=2">link to this prefix for a node</a>
<a href="http://www.example.com/resources/?prefix_id=1">link to this prefix for a resource</a>
<a href="http://www.example.com/resources/categories/2/?prefix_id=3">link to this prefix for a resource category</a>

RESOURCE
Mã:
[resource=1]link to this resource[/resource]

... sẽ được hiển thị dưới dạng:
Mã:
<a href="http://www.example.com/resources/1">link to this resource</a>
 

Đính kèm

 • Hampel-ContentBbCode-2.0.0.zip
  21.8 KB · Lượt xem: 50

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Dịch vụ XenForo của VNXF

Mobile/Zalo: 0906081284

Telegram: anhanhxf

Chỉ nhận web nội dung lành mạnh

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
Mút Sofa Không Gian
Top Bottom