Addon 2x Content Ratings for XF2 Resource Manager - Xếp hạng nội dung cho XF2 Resource Manager

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,827
Được Like
12,687
Content Ratings for XF2 Resource Manager - Xếp hạng nội dung cho XF2 Resource Manager 2.1.0

Cung cấp hỗ trợ XFRM cho Content Ratings for XF2.

Add-on này là ví dụ về cách mở rộng xếp hạng nội dung để hỗ trợ các loại nội dung bổ sung.

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Đính kèm

 • addon-Xon-ContentRatingsXFRM-0.12.1 Alpha.zip
  10.8 KB · Lượt xem: 9
 • addon-Xon-ContentRatingsXFRM-0.13.3.zip
  10.9 KB · Lượt xem: 14
 • addon-Xon-ContentRatingsXFRM-0.14.4.zip
  10.9 KB · Lượt xem: 17
 • addon-Xon-ContentRatingsXFRM-1.0.0.zip
  10.9 KB · Lượt xem: 11
 • addon-Xon-ContentRatingsXFRM-1.1.0.zip
  11.2 KB · Lượt xem: 9
 • addon-Xon-ContentRatingsXFRM-1.1.1.zip
  11.2 KB · Lượt xem: 10
 • addon-Xon-ContentRatingsXFRM-1.1.3.zip
  11.2 KB · Lượt xem: 19
 • addon-Xon-ContentRatingsXFRM-2.0.0.zip
  12.2 KB · Lượt xem: 19
 • addon-Xon-ContentRatingsXFRM-2.0.1.zip
  12.2 KB · Lượt xem: 12
 • addon-Xon-ContentRatingsXFRM-2.0.2.zip
  13.2 KB · Lượt xem: 16
 • addon-Xon-ContentRatingsXFRM-2.1.0.zip
  13.2 KB · Lượt xem: 20

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,827
Được Like
12,687
Update phiên bản 0.13.3
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,827
Được Like
12,687
Update phiên bản 0.14.4
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,827
Được Like
12,687
Update phiên bản 1.0.0
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,827
Được Like
12,687
Update phiên bản 1.1.0
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,827
Được Like
12,687
Update phiên bản 1.1.1
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,827
Được Like
12,687
Update phiên bản 1.1.3
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,827
Được Like
12,687
Update phiên bản 2.0.0
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,827
Được Like
12,687
Update phiên bản 2.0.1
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,827
Được Like
12,687
Update phiên bản 2.0.2
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,827
Được Like
12,687
Update phiên bản 2.1.0
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Dịch vụ XenForo của VNXF

Mr. Tuấn

Mobile/Zalo: 0988 488 096

Telegram: bluekpro

Email: [email protected]

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Top Bottom