Addon 2x Content Ratings for XF2 Resource Manager - Xếp hạng nội dung cho XF2 Resource Manager

PVS

Generalissimo
Thành viên BQT
Content Ratings for XF2 Resource Manager - Xếp hạng nội dung cho XF2 Resource Manager 2.1.0

Cung cấp hỗ trợ XFRM cho Content Ratings for XF2.

Add-on này là ví dụ về cách mở rộng xếp hạng nội dung để hỗ trợ các loại nội dung bổ sung.

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Đính kèm

 • addon-Xon-ContentRatingsXFRM-0.12.1 Alpha.zip
  10.8 KB · Lượt xem: 9
 • addon-Xon-ContentRatingsXFRM-0.13.3.zip
  10.9 KB · Lượt xem: 14
 • addon-Xon-ContentRatingsXFRM-0.14.4.zip
  10.9 KB · Lượt xem: 17
 • addon-Xon-ContentRatingsXFRM-1.0.0.zip
  10.9 KB · Lượt xem: 11
 • addon-Xon-ContentRatingsXFRM-1.1.0.zip
  11.2 KB · Lượt xem: 9
 • addon-Xon-ContentRatingsXFRM-1.1.1.zip
  11.2 KB · Lượt xem: 10
 • addon-Xon-ContentRatingsXFRM-1.1.3.zip
  11.2 KB · Lượt xem: 19
 • addon-Xon-ContentRatingsXFRM-2.0.0.zip
  12.2 KB · Lượt xem: 19
 • addon-Xon-ContentRatingsXFRM-2.0.1.zip
  12.2 KB · Lượt xem: 12
 • addon-Xon-ContentRatingsXFRM-2.0.2.zip
  13.2 KB · Lượt xem: 16
 • addon-Xon-ContentRatingsXFRM-2.1.0.zip
  13.2 KB · Lượt xem: 19

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Hỗ trợ trực tuyến

Support Quảng cáo
Mr. San (PVS)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn (Blue)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn
0988 488 096
Mr. Trọng
0906 081 284
kinhdoanh@vnxf.vn

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top