improvement

 1. PVS

  Addon 2x Alert Improvements - Cải tiến cảnh báo cho XenForo 2

  Alert Improvements - Cải tiến cảnh báo cho XenForo 2 2.7.4 Một bộ sưu tập các cải tiến cho hệ thống cảnh báo của XenForo. Add-on này đòi hỏi php 5.6 hoặc mới hơn Tính năng Đối với các trang chủ đề/conversation/profile, tự động đánh dấu các cảnh báo là đã đọc từ nội dung trên một trang nhất...
 2. PVS

  Addon 2x Warning Improvements - Cải tiến cảnh báo cho XenForo 2

  Warning Improvements - Cải tiến cảnh báo cho XenForo 2 2.5.3 Bộ sưu tập cải tiến hệ thống cảnh báo của XF Add-on này mong muốn tất cả người dùng có thể phát hành cảnh báo để trở thành thành viên của nhóm Registered User mặc định. Nếu không phải như vậy, bạn sẽ không được phép phát hành cảnh...
 3. PVS

  Addon 2x User Mentions Improvements - Đề xuất cải tiến người dùng cho XenForo 2

  User Mentions Improvements - Đề xuất cải tiến người dùng cho XenForo 2 2.7.6 Hệ thống đề xuất cải tiến người dùng cho người dùng của XenForo. Addon này là một addon riêng 2 tuần trước khi phát hành công khai. Addon này không được thiết kế để đối phó với các nhóm thành viên lớn. Tính năng này...
 4. PVS

  Addon 2x User Improvements - Cải tiến người dùng cho XenForo 2

  User Improvements - Cải tiến người dùng cho XenForo 2 1.3.0 Patch Level 9 Từ màu sắc của username cho đến tự vô hiệu hóa tài khoản, add-on này là một tập hợp các tính năng bổ sung hữu ích xoay quanh người dùng, tài khoản và hồ sơ của họ. Tính năng: Thay đổi tên người dùng, bao gồm...
Top Bottom