node

 1. PVS

  Tutorial 2x Add Indicator after node title - Thêm chỉ thị vào sau tiêu đề node cho XenForo 2

  Add Indicator after node title - Thêm chỉ thị vào sau tiêu đề node cho XenForo 2 Tính năng nâng cao nhưng đơn giản sẽ hiển thị một đánh dấu "New" sau tiêu đề của các bài viết chưa đọc. Bạn có thể nâng cao hơn nữa bằng cách sử dụng hình ảnh mà bạn chọn, về cơ bản có thể điều chỉnh và thiết kế...
 2. PVS

  Tutorial 2x Collapsible Node Categories - Thu gọn Node Category cho XenForo 2

  Collapsible Node Categories - Thu gọn Node Category cho XenForo 2 Cách đơn giản để cung cấp cho người dùng khả năng thu gọn các node mà họ không quan tâm. Sự lựa chọn của họ được lưu lại vì vậy khi họ làm mới trang hoặc ghé thăm lại trang web của bạn thì các node họ đã đóng sẽ vẫn đóng. Chỉnh...
 3. PVS

  Addon 2x Node Icon - Biểu tượng Node cho XenForo 2

  Node Icon - Biểu tượng Node cho XenForo 2 2.2 Beta 1 Bạn muốn chỉ định một số biểu tượng cho các diễn đàn trong danh sách, nhưng không thể tìm thấy tùy chọn để làm điều đó? Sử dụng addon này để thêm các biểu tượng Fontawesome tùy chỉnh cho các node trên diễn đàn của bạn. Mô tả kỹ thuật: Mở...
 4. PVS

  Tutorial 2x Coloured Node Icons - Thay đổi màu sắc biểu tượng Node cho XenForo 2

  Coloured Node Icons - Thay đổi màu sắc biểu tượng Node cho XenForo 2 Demo: Trước khi thay đổi code cần chuẩn bị: Để thay đổi category block header xem hướng dẫn này. Hãy chắc chắn loại node là gì để thay đổi biểu tượng phù hợp (Category, Forum, Link forum hoặc Page). Nếu bạn không biết cách...
 5. PVS

  Tutorial 2x Coloured Node Categories - Thay đổi màu sắc mỗi Node Category cho XenForo 2

  Coloured Node Categories - Thay đổi màu sắc mỗi Node Category cho XenForo 2 Demo: Thêm đoạn code sau vào template extra.less của bạn: /* Coloured Node Categories */ .block.block--category.block--categoryX .block-header { background: #009ACF; color: #ffffff; } /**********/ Để ý...
 6. PVS

  Addon 2x Post Limit Per Node - Giới hạn bài viết mỗi Node cho XenForo 2

  Post Limit Per Node - Giới hạn bài viết mỗi Node cho XenForo 2 2.6.1 Add-on cho phép đặt giới hạn số lượng bài viết mà người dùng có thể bắt đầu và bao nhiêu bài viết họ có thể thực hiện trong một thời gian định trước. Số chủ đề, bài viết và thời gian được cấu hình từ user group permissions...
 7. PVS

  Addon 2x NodeIcons - Biểu tượng Node cho XenForo 2

  NodeIcons - Biểu tượng Node cho XenForo 2 1.1.0 Alpha 1 Bây giờ mới cho XenForo 2.2 (Bản mới này chỉ áp dụng cho 2.2). Addon hoạt động với giao diện mặc định, nếu bạn thay đổi các phần thiết yếu của giao diện theo phong cách của riêng mình, có thể cần thiết phải có những thay đổi đối với...
 8. PVS

  Addon Custom Node Style - Tùy chỉnh phong cách Node

  Custom Node Style - Tùy chỉnh phong cách Node 1.4.1 Custom Node Style có thể cung cấp cho bạn một công cụ để thay đổi node của bạn theo sự yêu thích của bạn. Với add-on này, diễn đàn của bạn sẽ sống động hơn bất cứ thứ gì khác. Có bốn chế độ để chọn, đó là mặc định, URL, tệp được tải lên hoặc...
 9. PVS

  Addon Remove User Avatar from Selected Nodes - Loại bỏ avatar của người dùng từ các Node tùy chọn

  Remove User Avatar from Selected Nodes - Loại bỏ avatar của người dùng từ các Node tùy chọn 1.5.a Sửa đổi này sẽ loại bỏ avatar người dùng khỏi (các) node được chọn. Trước khi cài đặt add-on Sau khi cài đặt add-on Trang Options Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 10. PVS

  Addon Remove User Signatures From Selected Nodes - Loại bỏ chữ ký của người dùng từ các Node tùy chọn

  Remove User Signatures From Selected Nodes - Loại bỏ chữ ký của người dùng từ các Node tùy chọn 1.3.b Sửa đổi này sẽ xóa chữ ký người dùng khỏi các Node được chọn. Trước khi cài add-on Sau khi cài add-on Trang Options Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 11. PVS

  Addon Like Limit Per Node - Giới hạn Like mỗi Node

  Like Limit Per Node - Giới hạn Like mỗi Node 1.1.0 Add-on này cho phép đặt giới hạn bao nhiêu lần có thể like bài viết trong một khoảng thời gian xác định trước. Số lần like và thời gian được cấu hình từ user group permissions, trong phần Forum Permissions. Chúng cũng có thể được đặt trên mỗi...
 12. PVS

  Addon Post Limit Per Node - Giới hạn bài viết mỗi Node

  Post Limit Per Node - Giới hạn bài viết mỗi Node 1.6.1 Add-on cho phép thiết lập các giới hạn về nhiều chủ đề người dùng có thể bắt đầu và bao nhiêu bài viết mà họ có thể thực hiện trong một thời gian định sẵn. Số lượng các chủ đề và bài viết và thời hạn được cấu hình từ user group permissions...
 13. PVS

  Hướng dẫn Thay đổi giới hạn ký tự tiêu đề Node | Please enter a value using 50 characters or fewer

  Thay đổi giới hạn ký tự tiêu đề Node Một số người dùng gặp lỗi Please enter a value using 50 characters or fewer và không biết lỗi này fix như thế nào. Thì mình cũng giải thích luôn, lỗi này là do tiêu đề của Node chỉ giới hạn tối đa 50 ký tự và bạn nhập quá giới hạn đó nên sẽ gặp lỗi này. Bài...
 14. PVS

  Hướng dẫn Individual node CSS attributes - Thuộc tính CSS riêng lẻ cho các node

  Individual node CSS attributes - Thuộc tính CSS riêng lẻ cho các node Hướng dẫn các bạn thay đổi các thuộc tính CSS cho các node cũng được biết đến như category. Bước 1: Quyết định node để sửa đổi: xác định ID của nó trong ACP > Applications > Node Tree > {desired category}, kiểm tra URL để...
 15. PVS

  Hướng dẫn Custom Node Status Icons - Tùy chỉnh biểu tượng trạng thái Node (Đọc & Chưa đọc)

  Custom Node Status Icons - Tùy chỉnh biểu tượng trạng thái Node (Đọc & Chưa đọc) Các id node bao gồm trong template, cho phép chúng ta dễ dàng thay đổi các biểu tượng trạng thái mà không có bất kỳ chỉnh sửa template phức tạp. Trong ACP tìm đến teplate EXTRA.css và nhập CSS sau đây cho mỗi...
 16. PVS

  Hướng dẫn Last Post Node Icons Guide - Hướng dẫn thêm biểu tượng vào Last Post Node (Cho UI.X Themes)

  Last Post Node Icons Guide - Hướng dẫn thêm biểu tượng vào Last Post Node (Cho UI.X Themes) Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách thêm biểu tượng vào sau bài viết cuối của Node. Đầu tiên vào template node_forum_level_2 Tìm: <div class="media__object media--left"> <xen:include...
 17. PVS

  Addon Nodes Icon Tweak - Tinh chỉnh biểu tượng các Node

  Nodes Icon Tweak - Tinh chỉnh biểu tượng các Node 2.3.2 Nodes Icon Tweak cho phép bạn dễ dàng thay đổi các biểu tượng mặc định của các node (đọc, chưa đọc, các trang và liên kết) của bạn. Bốn loại biểu tượng thay thế có sẵn: Font Awesome Các biểu tượng được tải từ máy chủ của bạn Sprite image...
 18. PVS

  Addon Node List Sidebar Render - Tóm tắt danh sách Node trên Sidebar

  Node List Sidebar Render - Tóm tắt danh sách Node trên Sidebar 1.2.1 Bạn muốn một "bản đồ" cho trang web của bạn? Chúng tôi cung cấp cho bạn sử dụng Node List Sidebar Render cho mục đích đó. Node List Sidebar Render giúp đỡ để làm cho node tree như một hình thức đơn. Các quản trị viên có thể...
Top Bottom