Hướng dẫn Last Post Node Icons Guide - Hướng dẫn thêm biểu tượng vào Last Post Node (Cho UI.X Themes)

PVS

Cộng Sự Đặc Biệt
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
13,880
Được Like
9,961
Last Post Node Icons Guide - Hướng dẫn thêm biểu tượng vào Last Post Node (Cho UI.X Themes)

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách thêm biểu tượng vào sau bài viết cuối của Node.

Đầu tiên vào template node_forum_level_2

Tìm:
Mã:
    <div class="media__object media--left">
<xen:include template="uix_nodeIcon">
<xen:set var="$state">{$forum.hasNew}</xen:set>
<xen:set var="$type">forum</xen:set>
<xen:set var="$nodeId">{$forum.node_id}</xen:set>
<xen:set var="$nonGlyphIcon"><span class="nodeIcon" title="{xen:if $forum.hasNew, '{xen:phrase unread_messages}', ''}"></span></xen:set>
</xen:include>

Thay bằng:
Mã:
<div id="nudaii_avatar" class="media__object media--left">

<img src="{xen:helper avatar, {xen:array 'user_id={$forum.last_post_user_id}', 'avatar_date={$forum.last_post_date}'}, m}">

Lưu lại template.

Tiếp theo mở template Extra.css và dán vào đoạn code sau:
Mã:
#nudaii_avatar img {
width:36px;
height:36px;
border-radius:8px;
margin-right: 8px;
}

Lưu lại là xong.

Nếu bạn theo tất cả các bước nó sẽ giống như thế.

looks.png

Ví dụ về cách nó trông như một Customised Style và Live forum (Ảnh là style Material)

newtheme.png

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Hosting Giá rẻ

hosting free
hosting free
Top Bottom