Addon 2x [021] ChatGPT Bots - Thêm Bot ChatGPT cho XenForo 2 1.0.0

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,698
[021] ChatGPT Bots - Thêm Bot ChatGPT cho XenForo 2 1.0.0

Add-on này cung cấp các chức năng trợ giúp để làm việc với ChatGPT.
Nó cho phép bạn đặt key API cho các add-on hoạt động với ChatGPT và tránh tải các phần phụ thuộc trùng lặp.

Hướng dẫn sử dụng dành cho nhà phát triển

Nhận key API OpenAI
PHP:
$apiKey = \XF::options()->bsChatGptApiKey;

Nhận API OpenAI
PHP:
/** \Orhanerday\OpenAi\OpenAi $api */
$api = \XF::app()->container('chatGPT');

Nhận trả lời từ ChatGPT
PHP:
use BS\ChatGPTBots\Response;

/** \Orhanerday\OpenAi\OpenAi $api */
$api = \XF::app()->container('chatGPT');

$messages = [
  ['role' => 'user', 'content' => 'Hello!']
];
$reply = Response::getReply(
  $api->chat([
    'model'       => 'gpt-3.5-turbo',
    'messages'     => $messages,
    'temperature'    => 1.0,
    'max_tokens'    => 420,
    'frequency_penalty' => 0,
    'presence_penalty' => 0,
  ])
);

Options.png

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Đính kèm

 • BS-ChatGPTBots-1.0.0.zip
  119.4 KB · Lượt xem: 36

ngovancanbn

MasterCorporal
Tham gia
22/11/2016
Bài viết
320
Được Like
79
Screenshot_2023-03-03-21-27-56-716_com.android.chrome-edit.jpg

cài xong chả biết làm gì nữa
// Edit .
Cần này nữa
ChatGPT Quick Reply Bot 1.0.0
 

ngovancanbn

MasterCorporal
Tham gia
22/11/2016
Bài viết
320
Được Like
79
Đã có 1.1.0 nhờ ad update.
@PVS
xin thêm bản này.
hoặc bản này..
 

bloghocpiano

Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
26/01/2021
Bài viết
473
Được Like
82
cái này sử dụng ntn vậy mọi người nhỉ
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Dịch vụ XenForo của VNXF

Telegram: anhanhxf

Chỉ nhận web nội dung lành mạnh

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
Mút Sofa Không Gian
Top Bottom