3 cách để giảm thiểu downtime

3 cách để giảm thiểu downtime

Cả nhà phát triển và quản trị viên hệ thống đều thường xuyên tập trung vào các chiến lược để tạo ra cơ sở hạ tầng đáng tin cậy và giảm thiểu downtime. Hiện nay rất nhiều công ty dựa vào các dịch vụ trên Internet gây downtime thiệt hại tài chính .

downtime_VPS.jpg

Người dùng mong đợi một dịch vụ ổn định và đáng tin cậy, do đó sự gián đoạn không chỉ làm giảm sự hài lòng của khách hàng mà còn tăng yêu cầu hỗ trợ.

Bài viết này nói về ba lĩnh vực đặc biệt nhạy cảm khi nói đến downtime và cung cấp một số cải tiến để thúc đẩy tiến tới 99,9999% thời gian hoạt động.

1. THEO DÕI VÀ CẢNH BÁO
Theo dõi hợp lý cơ sở hạ tầng là bước đầu tiên để chủ động với bất kỳ vấn đề nào và đây là cách hiệu quả nhất để phát hiện các vấn đề trước khi chúng ảnh hưởng đến khách hàng.

Điều này cũng bao gồm việc tổng hợp và duy trì một bản ghi số liệu thống kê như số liệu hiệu suất ứng dụng và sử dụng tài nguyên hệ thống. Cảnh báo sau đó sẽ được xây dựng dựa trên bộ sưu tập số liệu thông qua các quy tắc đánh giá đối với các số liệu hiện tại. Nói cách khác, nó tìm kiếm bất cứ điều gì kỳ lạ.

Mỗi khách hàng thường được thực hiện trên một máy chủ tập hợp các số liệu để theo dõi sau đó báo cáo lại cho một máy chủ trung tâm. Các số liệu được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu và có sẵn cho các dịch vụ như tìm kiếm, cảnh báo và đồ thị.

Có phần mềm theo dõi có thể làm điều này, bao gồm:

GRAPHITE
Graphite cung cấp một API có sự hỗ trợ của hàng chục ứng dụng và ngôn ngữ lập trình. Số liệu được đẩy, lưu trữ và vẽ đồ thị trong trung tâm cài đặt Graphite.

PROMETHEUS
Prometheus có thể được sử dụng để thu thập dữ liệu từ nhiều khách hàng chính thức và được cộng đồng hỗ trợ. Nó có một hệ thống cảnh báo được xây dựng, có khả năng mở rộng cao và đi kèm với các thư viện khách hàng cho một số ngôn ngữ lập trình.

2. TRIỂN KHAI CẢI THIỆN PHẦN MỀM
Các chiến lược triển khai phần mềm là một lĩnh vực mà nhiều người bỏ qua, nhưng nó có một tác động rất lớn đến downtime.

Quá trình triển khai rất phức tạp, đòi hỏi một số bước hướng dẫn được hoàn thành dẫn đến môi trường sản xuất rời khỏi môi trường phát triển. Điều này góp phần vào việc phần mềm phát hành gặp nguy hiểm bởi vì mỗi lần triển khai là một sự thay đổi lớn hơn nhiều, và tự nhiên sẽ mang lại nhiều rủi ro cao hơn cho các vấn đề phát sinh. Điều này dẫn đến nhiều lỗi, làm chậm sự phát triển và có thể dẫn đến việc không có tài nguyên.

Tìm ra một chiến lược cho phép tự động hóa workflow, tích hợp code, triển khai và thử nghiệm sẽ cho bạn cơ hội tốt nhất để đồng bộ hóa môi trường sản xuất với môi trường phát triển.

Một nơi tốt để bắt đầu triển khai tự động hóa là để đảm bảo rằng bạn đang theo những thực tiễn tốt nhất liên quan đến tích hợp, phân phối liên tục (CI/CD) và thử nghiệm phần mềm. Những thực tiễn tốt nhất này bao gồm:

DUY TRÌ MỘT REPOSITORY
Duy trì một Repository đảm bảo rằng mọi người trong nhóm phát triển hoạt động trên cùng một code, và có thể kiểm tra những thay đổi của họ một cách dễ dàng.

TỰ ĐỘNG KIỂM TRA VÀ XÂY DỰNG QUY TRÌNH
Tự động phát triển và thử nghiệm là cần thiết. Điều này sẽ đơn giản hóa việc triển khai trong một môi trường tương tự như use-case cuối cùng và đặc biệt hữu ích khi gỡ lỗi các vấn đề nền tảng cụ thể.

3. THỰC HIỆN TÍNH SẴN SÀNG CAO
Chiến lược cuối cùng để sử dụng khi cố gắng giảm thiểu downtime là sử dụng khái niệm về tính sẵn sàng cao đối với cơ sở hạ tầng. Điều này bao gồm các nguyên tắc được sử dụng trong việc thiết kế các hệ thống linh hoạt và dự phòng.

Hệ thống phải có khả năng phát hiện được sức khoẻ của nó. Nếu thực hiện không thành công, nó cần phải biết chính xác nơi gây ra thất bại.

Hệ thống phải có khả năng chuyển hướng lưu lượng truy cập. Điều này là cần thiết trong việc giảm thiểu downtime do đảm bảo lưu thông giữa các máy chủ nhanh chóng với sự gián đoạn tối thiểu.

Loại bỏ những điểm thất bại. Điều này có nghĩa là một số máy chủ dự phòng được sử dụng. Chuyển đến nhiều máy chủ web và bộ cân bằng tải từ một máy chủ là một trong những cách có thể nâng cấp lên cơ sở hạ tầng có sẵn cao. Bộ cân bằng tải thực hiện kiểm tra sức khoẻ định kỳ trên các máy chủ web và định tuyến lưu lượng từ các máy chủ không thành công. (Nó cũng cho phép triển khai code liền mạch hơn.)

Tăng khả năng phục hồi cơ sở dữ liệu bằng cách sử dụng nhân rộng cơ sở dữ liệu là một cách khác để có thể tăng khả năng phục hồi và dự phòng. Các mô hình cơ sở dữ liệu khác nhau có các cấu hình nhân bản khác nhau. Tuy nhiên, việc sao chép nhóm là thú vị nhất bởi vì nó cho phép có cả thao tác đọc và viết trên một cụm máy chủ dự phòng. Máy chủ lỗi có thể được phát hiện và định tuyến được thực hiện để tránh downtime.

KẾT LUẬN
Bài viết này đã giới thiệu ba lĩnh vực cải tiến quy trình và cơ sở hạ tầng để làm giảm downtime. Điều này sẽ dẫn đến việc khách hàng sẽ tin tưởng hơn và dĩ nhiên sẽ có thêm doanh thu.

Điều tra những thay đổi có thể thực hiện để giảm downtime là một trong những khoản đầu tư tốt nhất có thể thực hiện trong phần mềm; bắt đầu bằng cách cải thiện việc triển khai, giám sát các chỉ số và đảm bảo tính sẵn có của cơ sở hạ tầng cao.


PVS - Theo Developerdrive
 

Top Bottom