Addon 2x Access log - Nhật ký truy cập cho XenForo 2 1.0

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,632
Được Like
12,671
Access log - Nhật ký truy cập cho XenForo 2 1.0

Hiển thị danh sách các bot, khách và thành viên truy cập diễn đàn của bạn.

pic001.jpgpic002.jpgpic003.jpg
Tính năng:
  • Chỉ quản trị viên mới có thể chạy add-on này.
  • Cron entry sẽ xóa các kết quả cũ hơn.
  • Tất cả phrase bắt đầu bằng accesslog_ để thuận tiện cho bạn.
Thay đổi cơ sở dữ liệu:

Một bảng có tên xf_andy_access_log được tạo trong cơ sở dữ liệu của bạn.

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: Internet​
 

Đính kèm

  • AndyB-AccessLog-1.0.zip
    18 KB · Lượt xem: 6

Top Bottom