Addon 2x Account upgrade purchase history - Lịch sử mua nâng cấp tài khoản XenForo 2 1.0

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,629
Được Like
12,671
Account upgrade purchase history - Lịch sử mua nâng cấp tài khoản XenForo 2 1.0

Cho phép thành viên xem lịch sử mua nâng cấp tài khoản của họ.

pic001.jpgpic002.jpg
Tính năng:
  • Tất cả phrase đều bắt đầu bằng accountupgradepurchasehistory_ để thuận tiện cho bạn.
Chúc các bạn thành công.


Nguồn: Internet​
 

Đính kèm

  • Andy-AccountUpgradePurchaseHistory-1.0.zip
    17.5 KB · Lượt xem: 10

Top Bottom