Addon 2x Add unread - Thêm chưa đọc XenForo 2 1.0

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,639
Được Like
12,671
Add unread - Thêm chưa đọc XenForo 2 1.0

Thêm chưa đọc vào liên kết tiêu đề chủ đề.

Thêm bài viết chưa đọc vào các tiêu đề chủ đề của trang kết quả có gì mới, ví dụ: Bài đăng mới và Bài đăng mới nhất. Bằng cách thêm các chủ đề chưa đọc, đã truy cập trước đó không có bài viết mới sẽ chuyển đến bài đăng đã đọc mới nhất thay vì bài viết đầu tiên, điều này giả sử "Thời gian đánh dấu dữ liệu đã đọc" chưa hết hạn.

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: Internet​
 

Đính kèm

  • Andy-AddUnread-1.0.zip
    14.1 KB · Lượt xem: 11

Top Bottom