Addon 2x Alert Improvements - Cải tiến cảnh báo cho XenForo 2 2.9.2

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,701
Alert Improvements - Cải tiến cảnh báo cho XenForo 2 2.9.2

Một bộ sưu tập các cải tiến cho hệ thống cảnh báo của XenForo.

Add-on này yêu cầu php 7.0.x hoặc mới hơn.
Add-on này yêu cầu XF 2.1.x hoặc mới hơn.

Không sử dụng sao chép dựa trên câu lệnh MySQL với add-on này

Tính năng
 • Các liên kết 'đánh dấu đã đọc' trên mỗi cảnh báo
 • Khả năng đa lựa chọn để đánh dấu các cảnh báo là đã đọc hoặc chưa đọc.
 • Tránh các cảnh báo đánh dấu không mong muốn là đã đọc bằng cách tìm nạp trước của trình duyệt, điều này có thể dẫn đến các cảnh báo không được đánh dấu là đã đọc như mong đợi.
 • Hỗ trợ add-on sau:
  • Content Ratings 1.3.x
 • Global Optional, tóm tắt cảnh báo theo loại nội dung hoặc người dùng được chọn
 • User Option để ngăn đánh dấu là đã đọc khi truy cập /accounts/alerts page.
 • User Option để ngăn chặn tóm tắt khi truy cập /accounts/alerts page.
 • User Option để điều chỉnh ngưỡng tóm tắt
 • Chỉ đánh dấu cảnh báo được xem trên trang cảnh báo/cửa sổ bật lên cảnh báo, không phải tất cả cảnh báo
  • Nếu một cảnh báo được đánh dấu rõ ràng là chưa đọc, hãy bỏ qua việc đánh dấu cảnh báo đó là đã đọc.
Các loại nội dung được hỗ trợ cho cảnh báo tóm tắt
 • Bài viết, cuộc trò chuyện, bài viết trên profile, Like bình luận bài viết trên profile
 • Xếp hạng (Từ Content Ratings)
 • Các cảnh báo liên quan đến cuộc trò chuyện khác nhau từ Conversation Essentials cho XF2

Tác động hiệu suất
 • Thêm cột bổ sung vào xf_alert.
Mã:
alter table xf_user_alert summerize_id add int(10) unsigned DEFAULT NULL
 • 1 truy vấn SELECT thêm cho mỗi yêu cầu trang chủ đề khi người dùng có nhiều hơn 0 cảnh báo hoạt động.
  • Nếu có các cảnh báo để đánh dấu là đã đọc, thì cần có thêm UPDATE.
Tác động hiệu suất cảnh báo tóm tắt
 • Khi truy cập các cảnh báo phía trên ngưỡng tóm tắt, hãy tìm nạp tất cả các cảnh báo chưa đọc và cố gắng nhóm chúng trong PHP.
 • Khi tạo thành công các cảnh báo tóm tắt, 2 truy vấn được thực hiện. 1 để chèn thêm cảnh báo tóm tắt, 1 để cập nhật cảnh báo tóm tắt.
Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Đính kèm

 • addon-Xon-AlertImprovements-2.9.2.zip
  64.7 KB · Lượt xem: 8

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Dịch vụ XenForo của VNXF

Telegram: anhanhxf

Chỉ nhận web nội dung lành mạnh

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
Mút Sofa Không Gian
Top Bottom