Addon 2x Ban thread - Chủ đề cấm cho XenForo 2

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,613
Được Like
12,668
Ban thread - Chủ đề cấm cho XenForo 2 1.4

Khi lệnh cấm được ban hành, một chủ đề mới sẽ được tự động tạo cho các staff.

pic001.jpg


pic002.jpg

Tính năng:
  • Cron entry cứ chạy sau 10 phút và sẽ tạo một chủ đề cấm nếu có thành viên bị cấm.
  • Tất cả phrase bắt đầu với banthread_ để thuận tiện cho bạn.
Thiết lập:
  • Chuyển đến trang Options và chọn diễn đàn chứa các chủ đề cấm và tên người dùng sẽ tạo các chủ đề đó.
Chúc các bạn thành công.


Nguồn: Internet​
 

Đính kèm

  • andy-banthread-1.4.zip
    16.4 KB · Lượt xem: 13

Top Bottom