Addon 2x Batch Update User Website - Cập nhật hàng loạt trang web người dùng XenForo 2 1.0.0

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,625
Được Like
12,670
Batch Update User Website - Cập nhật hàng loạt trang web người dùng XenForo 2 1.0.0\

Add-on này ban đầu được tạo cho một số người dùng AMPXF đã di chuyển các diễn đàn và có những người dùng có liên kết trang web không hợp lệ.

Add-on này làm gì:
Thêm trường trang web trong ACP > Users > Batch update users

Screenshot from 2021-04-04 11-24-55.png

Hữu ích cho việc tìm kiếm:
  • Spammer đã thêm một trang web
  • Dữ liệu được di chuyển không hợp lệ trong đó trường chỉ chứa http:// hoặc https://
Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Đính kèm

  • MaZ-BatchUpdateUserWebsite-1.0.0.zip
    11.5 KB · Lượt xem: 8

Top Bottom