Addon 2x Broken links - Liên kết bị hỏng cho XenForo 2 1.6

PVS

Generalissimo
Thành viên BQT
Broken links - Liên kết bị hỏng cho XenForo 2 1.6

Hiển thị thông tin về các liên kết bị hỏng.

Các liên kết đến không hợp lệ được ghi lại bằng add-on này để quản trị viên có thể xem xét chúng và xác định sự cố.

pic001.jpgpic002.jpg
Tính năng:
  • Chỉ quản trị viên mới có thể chạy add-on này.
  • Cron entry sẽ xóa các kết quả cũ hơn.
  • Tất cả phrase bắt đầu bằng brokenlinks_ để thuận tiện cho bạn.
Cách sử dụng:

Thêm 'brokenlinks' vào URL diễn đàn của bạn.

Sửa đổi cơ sở dữ liệu:

Add-on này tạo một bảng có tên andy_broken_links trong cơ sở dữ liệu của bạn.

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: Internet​
 

Đính kèm

  • Andy-BrokenLinks-1.6.zip
    20.6 KB · Lượt xem: 10

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Hỗ trợ trực tuyến

Support Quảng cáo
Mr. San (PVS)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn (Blue)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn
0988 488 096
Mr. Trọng
0906 081 284
kinhdoanh@vnxf.vn

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top