Addon 2x Check Title Uppercase For XF2 - Kiểm tra tiêu đề chữ hoa cho XenForo 2

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,625
Được Like
12,670
Check Title Uppercase For XF2 - Kiểm tra tiêu đề chữ hoa cho XenForo 2 1.0.0

Addon đơn giản này sẽ kiểm tra tiêu đề, nếu tiêu đề có nhiều chữ hoa hơn mức cho phép, thành viên sẽ không đăng được bài viết đó.

Bạn có thể thiết lập mức tỷ lệ phần trăm cho phép của chữ hoa trong tiêu đề một cách dễ dàng trong tùy chọn.

editThread.png option.png postThread.png
Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Đính kèm

  • TitleUppercase-1-0-0.zip
    85.1 KB · Lượt xem: 20

Top Bottom