Addon 2x Content Ratings for XF2 - Xếp hạng nội dung cho XenForo 2

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,688
Content Ratings for XF2 - Xếp hạng nội dung cho XenForo 2 1.3.14.2

Lấy cảm hứng từ add-on "Post Ratings" của XF1 và mức độ phổ biến của "Reaction" thay thế cho lượt thích một chiều.

Không hoạt động với XF 2.1

Để hợp nhất cảnh báo, hãy sử dụng add-on Alert Improvements.

Cài đặt bài viết
Add-on này sẽ yêu cầu cấu hình, chỉ một "Like" mặc định được thêm vào sau khi cài đặt.
 • Tools => Import Data => Import from XF1 Post Ratings
 • Content => Content Rating => Rating Types => Add Default Rating Types
  • Điều này thêm "Facebook Style" xếp hạng với;
   • Like
   • Love
   • Haha
   • Wow
   • Sad
   • Angry
 • Content => Content Rating => Rating Types =>Add New Rating Type.
Cài đặt/Gỡ cài đặt trên một diễn đàn lớn

Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng trình cài đặt/gỡ cài đặt CLI.

Add-on này thay đổi xf_like_content, có thể mất nhiều thời gian cho một diễn đàn lớn.

Để chạy SQL thủ công, sử dụng;
Mã:
alter table xf_like_content
  add column sv_rating_type_id unsigned int DEFAULT NULL,
  add index like_user_id_like_date ('like_user_id','like_date');

Khi gỡ cài đặt xếp hạng không giống như bị drop;
Mã:
DELETE FROM `xf_liked_content` WHERE sv_rating_type_id IS NOT NULL AND sv_rating_type_id <> 0

Điều này rất chậm.

Để vô hiệu hóa hành vi này, tìm uninstallStep3 trong Setup.php của add-on này và xóa nội dung của hàm.

 • XF1 "Post Ratings" importer
 • Whitelist/blacklist ratings by user group, lock to starting poster, and limit to forums (for threads)
 • Content Ratings/Reactions on Posts and Conversations.
  • Integrates with alerts & news feed where applicable.
 • Rating Types;
  • Support flexible image icon selection;
   • Emoji
   • Sprite Images
   • Images (with high definition alternative image)
   • css fonts
   • Templates (for inline SVG)
  • A Rating type can be usable or visible;
   • Visible & usable - everyone can use and see
   • Not visible & usable - only the person giving the rating can see their own rating, allowing a "private rating".
   • Visible & not usable - everyone can see, not may not use it.
   • Not Visible & not usable, - no one may see or use it.
 • Supported Content types:
  • Posts
  • Conversation Messages
  • Profile Posts
  • Profile Post Comments
 • Rating Categories
  • For example; positive/negative/neutral categories
  • If a category shows on the profile/memberbit/postbit & how stats are presented.
 • Statistics integration
 • User Criteria integration
 • Selectable "default rating" to display as the menu icon, can be Random, or None.
 • Large number of style properties to customize look and feel.
  • Horizontal rating selection
  • Touch support
 • Display highest ratings on thread rating list (disabled by default)
  • Global option to enable/disable
  • Style property options to customize
 • Rating Categories automatic actions when a category hits some threshold ;
  • Report content
  • Moderate content
  • Soft-delete content
 • Allow arbitrary number of rating type/rating type category user criteria

admin-cp-rating-list.png admin-cp-supported-content.png alerts.png news-feed.png rated-by-others.png rated-by-user.png ratings-receive.png admin-cp-style-property-list.png admin-cp-style-property-options.png 2-highest-ratings-on-threadlist.png content-actions.png criteria-support.png emoji-config.png
Chúc các bạn thành công.


Nguồn: Internet​
 

Đính kèm

 • content-ratings-for-xf2-1.3.14.2.zip
  262.1 KB · Lượt xem: 24

vipkhongtin

Private
Tham gia
13/04/2015
Bài viết
40
Được Like
14
Update lên bản mới dành cho 2.1 đi bác
em lỡ cài XF2.1 mất :(
 

cancerous

Private
Tham gia
05/01/2016
Bài viết
2
Được Like
0
Content Ratings for XF2 - Xếp hạng nội dung cho XenForo 2 1.3.14.2

Lấy cảm hứng từ add-on "Post Ratings" của XF1 và mức độ phổ biến của "Reaction" thay thế cho lượt thích một chiều.

Không hoạt động với XF 2.1

Để hợp nhất cảnh báo, hãy sử dụng add-on Alert Improvements.

Cài đặt bài viết
Add-on này sẽ yêu cầu cấu hình, chỉ một "Like" mặc định được thêm vào sau khi cài đặt.
 • Tools => Import Data => Import from XF1 Post Ratings
 • Content => Content Rating => Rating Types => Add Default Rating Types
  • Điều này thêm "Facebook Style" xếp hạng với;
   • Like
   • Love
   • Haha
   • Wow
   • Sad
   • Angry
 • Content => Content Rating => Rating Types =>Add New Rating Type.
Cài đặt/Gỡ cài đặt trên một diễn đàn lớn

Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng trình cài đặt/gỡ cài đặt CLI.

Add-on này thay đổi xf_like_content, có thể mất nhiều thời gian cho một diễn đàn lớn.

Để chạy SQL thủ công, sử dụng;
Mã:
alter table xf_like_content
  add column sv_rating_type_id unsigned int DEFAULT NULL,
  add index like_user_id_like_date ('like_user_id','like_date');

Khi gỡ cài đặt xếp hạng không giống như bị drop;
Mã:
DELETE FROM `xf_liked_content` WHERE sv_rating_type_id IS NOT NULL AND sv_rating_type_id <> 0

Điều này rất chậm.

Để vô hiệu hóa hành vi này, tìm uninstallStep3 trong Setup.php của add-on này và xóa nội dung của hàm.

 • XF1 "Post Ratings" importer
 • Whitelist/blacklist ratings by user group, lock to starting poster, and limit to forums (for threads)
 • Content Ratings/Reactions on Posts and Conversations.
  • Integrates with alerts & news feed where applicable.
 • Rating Types;
  • Support flexible image icon selection;
   • Emoji
   • Sprite Images
   • Images (with high definition alternative image)
   • css fonts
   • Templates (for inline SVG)
  • A Rating type can be usable or visible;
   • Visible & usable - everyone can use and see
   • Not visible & usable - only the person giving the rating can see their own rating, allowing a "private rating".
   • Visible & not usable - everyone can see, not may not use it.
   • Not Visible & not usable, - no one may see or use it.
 • Supported Content types:
  • Posts
  • Conversation Messages
  • Profile Posts
  • Profile Post Comments
 • Rating Categories
  • For example; positive/negative/neutral categories
  • If a category shows on the profile/memberbit/postbit & how stats are presented.
 • Statistics integration
 • User Criteria integration
 • Selectable "default rating" to display as the menu icon, can be Random, or None.
 • Large number of style properties to customize look and feel.
  • Horizontal rating selection
  • Touch support
 • Display highest ratings on thread rating list (disabled by default)
  • Global option to enable/disable
  • Style property options to customize
 • Rating Categories automatic actions when a category hits some threshold ;
  • Report content
  • Moderate content
  • Soft-delete content
 • Allow arbitrary number of rating type/rating type category user criteria

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: Internet​
Any updates my friend?
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Dịch vụ XenForo của VNXF

Mr. Tuấn

Mobile/Zalo: 0988 488 096

Telegram: bluekpro

Email: [email protected]

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Top Bottom