Addon 2x Convert image media gallery all - Chuyển đổi tất cả thư viện phương tiện hình ảnh cho XenForo 2 1.0

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,613
Được Like
12,668
Convert image media gallery all - Chuyển đổi tất cả thư viện phương tiện hình ảnh cho XenForo 2 1.0

Chuyển đổi tất cả các thẻ thư viện phương tiện thành các thẻ đính kèm.

Add-on này được sử dụng để chuyển đổi tất cả các thẻ phương tiện thành thẻ đính kèm. Nó sẽ kiểm tra mọi bài viết trên diễn đàn của bạn và nếu tìm thấy thẻ phương tiện, add-on sẽ thay thế thẻ đó bằng thẻ đính kèm.

pic001.jpgpic002.jpg
Cách sử dụng:

Add-on này chỉ chạy từ CLI.

Đăng nhập vào terminal của bạn và thay đổi thư mục nơi bạn đã cài đặt XenForo. Sử dụng lệnh này:

php cmd.php xf-rebuild:convertimagemediagalleryall

Hỏi và đáp:

Q: Các tệp đính kèm thư viện phương tiện có được sử dụng lại không?
A: Không. Mỗi tệp đính kèm bài viết được lưu riêng để đảm bảo rằng nếu tệp đính kèm thư viện phương tiện bị xóa thì tệp đính kèm trong bài viết vẫn còn.

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: Internet​
 

Đính kèm

  • Andy-ConvertImageMediaGalleryAll-1.0.zip
    16.2 KB · Lượt xem: 6

Top Bottom