Addon 2x Custom Fields Permissions - Quyền tùy chỉnh các trường cho XenForo 2

PVS

Cộng Sự Đặc Biệt
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
14,999
Được Like
11,340
Custom User Fields Permissions - Quyền tùy chỉnh các trường 2.5.0

Add-on này cho phép bạn thiết lập quyền cho Custom User Fields:
 • Input permission: chọn nhóm người dùng nào có thể truy cập và chỉnh sửa trường tùy chỉnh
 • Output permission: chọn nhóm người dùng nào có thể truy cập trường tùy chỉnh trên các trang cá nhân
 • Output permission: chọn nhóm người dùng nào có thể truy cập trường tùy chỉnh trong message user info
fields.png

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Đính kèm

 • addon-Xon-CustomFieldPerms-2.0.0.zip
  9.9 KB · Lượt xem: 7
 • addon-Xon-CustomFieldPerms-2.0.1.zip
  10.3 KB · Lượt xem: 8
 • addon-Xon-CustomFieldPerms-2.0.2.zip
  10.8 KB · Lượt xem: 13
 • addon-Xon-CustomFieldPerms-2.1.0.zip
  13.5 KB · Lượt xem: 10
 • addon-Xon-CustomFieldPerms-2.2.1.zip
  20.9 KB · Lượt xem: 7
 • addon-Xon-CustomFieldPerms-2.2.2.zip
  21.2 KB · Lượt xem: 5
 • addon-Xon-CustomFieldPerms-2.2.3.zip
  21.2 KB · Lượt xem: 7
 • addon-Xon-CustomFieldPerms-2.3.0.zip
  25.4 KB · Lượt xem: 6
 • addon-Xon-CustomFieldPerms-2.3.1.zip
  25.7 KB · Lượt xem: 12
 • addon-Xon-CustomFieldPerms-2.4.0.zip
  28.7 KB · Lượt xem: 7
 • addon-Xon-CustomFieldPerms-2.4.1.zip
  28.8 KB · Lượt xem: 7
 • addon-Xon-CustomFieldPerms-2.4.2.zip
  28.8 KB · Lượt xem: 11
 • addon-Xon-CustomFieldPerms-2.4.4.zip
  29.5 KB · Lượt xem: 8
 • addon-Xon-CustomFieldPerms-2.4.5.zip
  29.5 KB · Lượt xem: 23
 • addon-Xon-CustomFieldPerms-2.5.0.zip
  29.6 KB · Lượt xem: 12

PVS

Cộng Sự Đặc Biệt
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
14,999
Được Like
11,340
Update phiên bản 2.0.1
 

PVS

Cộng Sự Đặc Biệt
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
14,999
Được Like
11,340
Update phiên bản 2.0.2
 

PVS

Cộng Sự Đặc Biệt
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
14,999
Được Like
11,340
Update phiên bản 2.1.0
 

PVS

Cộng Sự Đặc Biệt
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
14,999
Được Like
11,340
Update phiên bản 2.2.1
 

PVS

Cộng Sự Đặc Biệt
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
14,999
Được Like
11,340
Update phiên bản 2.2.2
 

PVS

Cộng Sự Đặc Biệt
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
14,999
Được Like
11,340
Update phiên bản 2.2.3
 

PVS

Cộng Sự Đặc Biệt
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
14,999
Được Like
11,340
Update phiên bản 2.3.0
 

PVS

Cộng Sự Đặc Biệt
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
14,999
Được Like
11,340
Update phiên bản 2.3.1
 

PVS

Cộng Sự Đặc Biệt
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
14,999
Được Like
11,340
Update phiên bản 2.4.0
 

PVS

Cộng Sự Đặc Biệt
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
14,999
Được Like
11,340
Update phiên bản 2.4.1
 

PVS

Cộng Sự Đặc Biệt
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
14,999
Được Like
11,340
Update phiên bản 2.4.2
 

PVS

Cộng Sự Đặc Biệt
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
14,999
Được Like
11,340
Update phiên bản 2.4.4
 

PVS

Cộng Sự Đặc Biệt
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
14,999
Được Like
11,340
Update phiên bản 2.4.5
 

PVS

Cộng Sự Đặc Biệt
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
14,999
Được Like
11,340
Update phiên bản 2.5.0
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Hỗ trợ trực tuyến

Support Quảng cáo
Mr. San (PVS)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn (Blue)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn
0988 488 096
Mr. Trọng
0906 081 284
kinhdoanh@vnxf.vn


Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top Bottom