Addon 2x Custom Fields Permissions - Quyền tùy chỉnh các trường cho XenForo 2

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,694
Custom User Fields Permissions - Quyền tùy chỉnh các trường 2.5.0

Add-on này cho phép bạn thiết lập quyền cho Custom User Fields:
 • Input permission: chọn nhóm người dùng nào có thể truy cập và chỉnh sửa trường tùy chỉnh
 • Output permission: chọn nhóm người dùng nào có thể truy cập trường tùy chỉnh trên các trang cá nhân
 • Output permission: chọn nhóm người dùng nào có thể truy cập trường tùy chỉnh trong message user info
fields.png

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Đính kèm

 • addon-Xon-CustomFieldPerms-2.0.0.zip
  9.9 KB · Lượt xem: 7
 • addon-Xon-CustomFieldPerms-2.0.1.zip
  10.3 KB · Lượt xem: 8
 • addon-Xon-CustomFieldPerms-2.0.2.zip
  10.8 KB · Lượt xem: 13
 • addon-Xon-CustomFieldPerms-2.1.0.zip
  13.5 KB · Lượt xem: 10
 • addon-Xon-CustomFieldPerms-2.2.1.zip
  20.9 KB · Lượt xem: 7
 • addon-Xon-CustomFieldPerms-2.2.2.zip
  21.2 KB · Lượt xem: 5
 • addon-Xon-CustomFieldPerms-2.2.3.zip
  21.2 KB · Lượt xem: 7
 • addon-Xon-CustomFieldPerms-2.3.0.zip
  25.4 KB · Lượt xem: 6
 • addon-Xon-CustomFieldPerms-2.3.1.zip
  25.7 KB · Lượt xem: 12
 • addon-Xon-CustomFieldPerms-2.4.0.zip
  28.7 KB · Lượt xem: 7
 • addon-Xon-CustomFieldPerms-2.4.1.zip
  28.8 KB · Lượt xem: 7
 • addon-Xon-CustomFieldPerms-2.4.2.zip
  28.8 KB · Lượt xem: 11
 • addon-Xon-CustomFieldPerms-2.4.4.zip
  29.5 KB · Lượt xem: 8
 • addon-Xon-CustomFieldPerms-2.4.5.zip
  29.5 KB · Lượt xem: 23
 • addon-Xon-CustomFieldPerms-2.5.0.zip
  29.6 KB · Lượt xem: 14

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,694
Update phiên bản 2.0.1
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,694
Update phiên bản 2.0.2
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,694
Update phiên bản 2.1.0
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,694
Update phiên bản 2.2.1
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,694
Update phiên bản 2.2.2
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,694
Update phiên bản 2.2.3
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,694
Update phiên bản 2.3.0
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,694
Update phiên bản 2.3.1
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,694
Update phiên bản 2.4.0
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,694
Update phiên bản 2.4.1
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,694
Update phiên bản 2.4.2
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,694
Update phiên bản 2.4.4
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,694
Update phiên bản 2.4.5
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,694
Update phiên bản 2.5.0
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Dịch vụ XenForo của VNXF

Mobile: 0906081284

Zalo: 0988488096

Telegram: anhanhxf

Chỉ nhận web nội dung lành mạnh

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
Mút Sofa Không Gian
Top Bottom