Addon 2x [cXF] Hide attachments with notice - Ẩn tệp đính kèm có thông báo cho XenForo 2

Bài Viết Mới

PVS

Generalissimo
Thành viên BQT
[cXF] Hide attachments with notice - Ẩn tệp đính kèm có thông báo cho XenForo 2 1.0.0

Hoàn toàn ẩn tệp đính kèm với thông báo dựa trên quyền người dùng. Bạn có thể thay đổi văn bản thông báo bằng cách chỉnh sửa phrase.

Tính năng:
  • ẩn tệp đính kèm với quyền người dùng (trong AdminCP thiết lập quyền cho người dùng hoặc nhóm người dùng)
  • tệp đính kèm được ẩn với một thông báo (chỉnh sửa phrase cxf_hide_attachments để thay đổi văn bản)
screenshot_1571884491.png


Khi set quyền đầy đủ

Screenshot 2019-10-12 at 14.40.38.png

Khi không được set quyền
Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Đính kèm

  • BassMan-HideAttachmentsWithNotice-1.0.0.zip
    16.5 KB · Lượt xem: 15

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Hỗ trợ trực tuyến

Support Quảng cáo
Mr. San (PVS)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn (Blue)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn
0988 488 096
Mr. Trọng
0906 081 284
kinhdoanh@vnxf.vn

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top