Addon 2x [cXF] Hide attachments with notice - Ẩn tệp đính kèm có thông báo cho XenForo 2

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,618
Được Like
12,670
[cXF] Hide attachments with notice - Ẩn tệp đính kèm có thông báo cho XenForo 2 1.0.0

Hoàn toàn ẩn tệp đính kèm với thông báo dựa trên quyền người dùng. Bạn có thể thay đổi văn bản thông báo bằng cách chỉnh sửa phrase.

Tính năng:
  • ẩn tệp đính kèm với quyền người dùng (trong AdminCP thiết lập quyền cho người dùng hoặc nhóm người dùng)
  • tệp đính kèm được ẩn với một thông báo (chỉnh sửa phrase cxf_hide_attachments để thay đổi văn bản)
screenshot_1571884491.png


Khi set quyền đầy đủ

Screenshot 2019-10-12 at 14.40.38.png

Khi không được set quyền
Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Đính kèm

  • BassMan-HideAttachmentsWithNotice-1.0.0.zip
    16.5 KB · Lượt xem: 16

Top Bottom