Addon 2x [DBTech] DragonByte User Upgrade Coupons - Phiếu giảm giá nâng cấp người dùng XenForo 2 1.2.0

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,698
[DBTech] DragonByte User Upgrade Coupons - Phiếu giảm giá nâng cấp người dùng XenForo 2 1.2.0

Add-on này là một công cụ mạnh mẽ để khuyến khích mọi người đăng ký nâng cấp người dùng.

Phiếu giảm giá có thể được giới hạn cho các nâng cấp của người dùng cá nhân và thậm chí được cung cấp các giá trị khác nhau cho các nâng cấp của người dùng khác nhau. Hỗ trợ đầy đủ các đăng ký định kỳ, cho phép người dùng được "truy cập" vào các phiếu giảm giá hiện có của họ miễn là đăng ký của họ kéo dài.

Sử dụng

Nâng cấp người dùng là một cách tuyệt vời để kiếm tiền từ trang web của bạn và với User Upgrade Coupons, chúng được đưa lên cấp độ tiếp theo. Bạn có thể tùy chọn thêm các thay đổi nhóm người dùng tạm thời khi tạo người dùng mới (thậm chí hỗ trợ người dùng được tạo theo cách thủ công thông qua AdminCP!) Hết hạn sau một khoảng thời gian nhất định, cũng như tạo phiếu giảm giá mạnh mẽ cho phép bạn tinh chỉnh giá nâng cấp người dùng của mình.

Danh sách tính năng

Quyền lực phiếu giảm giá:
Chọn loại phiếu giảm giá (chiết khấu phần trăm hoặc giảm giá cố định), ngày bắt đầu/kết thúc, các lần sử dụng còn lại (hoặc sử dụng không giới hạn), cũng như nâng cấp người dùng hiện hành. Giá trị của loại phiếu giảm giá có thể được ghi đè cho mỗi lần nâng cấp, vì vậy nếu một lần nâng cấp sẽ được giảm giá 20% trong khi mọi nâng cấp khác nhận được giảm giá 15%, điều này có thể thực hiện được.

Quyền phiếu giảm giá: Phiếu giảm giá sử dụng hệ thống quyền trong XenForo, cho phép bạn đảm bảo rằng chỉ một số nhóm người dùng nhất định hoặc người dùng cá nhân nhất định mới có thể truy cập vào bất kỳ phiếu giảm giá nhất định nào.

Hỗ trợ đăng ký định kỳ: Phiếu giảm giá hỗ trợ đăng ký định kỳ, với "grandfathering". Điều này có nghĩa là ngay cả khi phiếu giảm giá hết thời gian sử dụng còn lại, những người đã mua đăng ký sẽ vẫn nhận được chiết khấu và tiền đăng ký của họ không bị gián đoạn.

Nhật ký sử dụng phiếu giảm giá: Mỗi khi nhận được một khoản thanh toán, một mục nhập sẽ được tạo trong một nhật ký có thể duyệt và tìm kiếm được. Tìm kiếm theo tên người dùng, phiếu giảm giá hoặc nâng cấp người dùng, v.v.

1.png2.png3.png4.png5.png6.png7.png8.png
Chúc các bạn thành công.


Nguồn: Internet​
 

Đính kèm

  • DBTech-UserUpgradeCoupon-1.2.0.zip
    74.6 KB · Lượt xem: 26

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Dịch vụ XenForo của VNXF

Telegram: anhanhxf

Chỉ nhận web nội dung lành mạnh

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
Mút Sofa Không Gian
Top Bottom