Addon 2x Delete Posts By Username - Xóa bài viết theo tên người dùng cho XenForo 2

PVS

Cộng Sự Đặc Biệt
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
12,770
Được Like
8,422
Delete Posts By Username - Xóa bài viết theo tên người dùng cho XenForo 2 1.0

Xóa bài viết theo tên người dùng mà tài khoản người dùng đã bị xóa.

Add-on này được thiết kế để quản trị viên có thể dễ dàng xóa tất cả các bài viết bằng tên người dùng mà tài khoản người dùng đã bị xóa.

pic001.jpg

Trang tìm kiếm Delete posts by username

pic002.jpg

Trang xác nhận Delete posts by username

pic003.jpg

Trang Option
Tính năng:
  • Xóa tất cả các bài viết và chủ đề được tạo bởi tên người dùng.
  • Tùy chọn giới hạn số lượng bài viết để xóa cùng một lúc.
  • Tất cả phrase bắt đầu bằng deletepostsbyusername_ để thuận tiện cho bạn.
Cách sử dụng:
  1. Bởi vì add-on này sử dụng một lượng lớn tài nguyên, nếu xóa một số lượng lớn các bài viết, đề nghị bạn nên đóng diễn đàn.
  2. Nhập "deletepostsbyusername" sau URL diễn đàn của bạn.
  3. Xác nhận bài viết sẽ bị xóa và nhấp vào liên kết Delete X posts.
Chúc các bạn thành công.


Nguồn: Internet​
 

Đính kèm

  • Andy-DeletePostsByUsername-1.0.zip
    19.3 KB · Lượt xem: 4

Top Bottom