Addon 2x [EAE Add-ons] Post Subject - Chủ đề bài đăng cho XenForo 2.2 1.0.1

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,698
[EAE Add-ons] Post Subject - Chủ đề bài đăng cho XenForo 2.2 1.0.1

Chỉ dành cho Xenforo v2.2 +

Add-on sẽ cho phép các thành viên của bạn thêm tiêu đề chủ đề vào bài đăng của họ, nếu tùy chọn cho (các) diễn đàn được thiết lập để cho phép. Nếu bạn không cho phép một chủ đề bài đăng trong các diễn đàn khác, có một tùy chọn để hiển thị tiêu đề của chủ đề trong vùng chứa chủ đề (cho mỗi bài đăng sau bài viết đầu tiên). Chủ đề bài đăng và tiêu đề bài đăng (nếu được bật) xuất hiện ngay phía trên block tin nhắn.

Hiển thị tiêu đề của chủ đề phía trên mỗi thông báo có thể hữu ích trong việc giữ cho các thành viên tập trung vào chủ đề hiện tại, đặc biệt là như vậy nếu chủ đề kéo dài nhiều trang. Tiêu đề chủ đề được đặt trước bằng biểu tượng bong bóng, theo sau là Re: để phân biệt chúng một phần với chủ đề bài đăng. Cả hai đều có thể được đặt để không được hiển thị trong style properties hoặc bị thay đổi (Re là cụm từ và có thể được thay đổi trong phrase của nó).

Tiêu đề bài đăng do thành viên nhập có thể được sử dụng để hiển thị mục lục nếu tùy chọn được đặt. Nếu được đặt, trên forum view, biểu tượng cuốn sách được hiển thị ở bên trái tiêu đề của chủ đề (chỉ khi chủ đề đó có ít nhất một chủ đề bài đăng). Khi được nhấp vào, mục lục của chủ đề đó sẽ được mở theo một phương thức và thành viên có thể nhấp vào tiêu đề bài đăng để được đưa trực tiếp đến tin nhắn có chủ đề đó. Trong thread view, một nút xuất hiện ở giữa và phía trên block điều hướng trang.

Tiêu đề bài đăng và các vùng chứa chủ đề bài đăng có thể được tạo kiểu theo bất kỳ cách nào bạn thấy phù hợp. Hãy xem ảnh chụp màn hình có tiêu đề styles_example.png để làm ví dụ.

Cách sử dụng
 • để viết diễn đàn: Chương một, Chương hai, v.v., hoặc để xác định từng chương theo tên
 • cho các loại diễn đàn hướng dẫn: Bắt đầu, Lắp ráp máy nghiền lốp, Điều chỉnh dây curoa, v.v.
 • cho các quy tắc và hướng dẫn diễn đàn của bạn nếu chúng được chứa trong một chủ đề: thành viên có thể dễ dàng chuyển đến phần mà họ có thể muốn đọc lại thay vì cuộn và tìm kiếm phần 'Không nên đăng' đó
 • nơi mà một mục lục sẽ có ích
Tuỳ chọn

AdminCP -> Setup -> Options -> [EAE] Post Subject

 • Use thread titles as post subjects: nếu được chọn và diễn đàn không cho phép chủ đề bài đăng thì tiêu đề chủ đề sẽ được hiển thị phía trên mỗi tin nhắn sau bài đăng đầu tiên
 • Post subject length between: số ký tự tối thiểu và tối đa cho một chủ đề bài đăng. Giá trị nằm trong khoảng từ 1 đến 150 ký tự
 • Number of table of contents per page: Số lượng chủ đề bài đăng cần liệt kê trước khi một nút tiếp theo được hiển thị. Tối thiểu 12, tối đa 100, được mặc định là 24 (khoảng cuối cao hơn của số chương mà một cuốn sách sẽ có)
 • Display table of contents icons on forum view: nếu được chọn, bất kỳ chủ đề nào có ít nhất một chủ đề bài đăng sẽ có biểu tượng hiển thị bên trái tiêu đề của nó. Đối với các diễn đàn loại bài viết, biểu tượng sẽ được hiển thị ở bên trái của Xem liên kết bài viết đầy đủ (nó trông không đẹp trước tiêu đề). Nhấp vào biểu tượng sẽ mở ra mục lục của nó. Đã kiểm tra mặc định
 • Display table of contents button on thread view: nếu được chọn, nút mục lục sẽ hiển thị phía trên vùng chứa điều hướng trang. Nhấp vào nút sẽ mở ra mục lục. Đã kiểm tra mặc định
AdminCP -> Forums -> Nodes -> Chọn một forum -> Advanced options

 • Allow post subject headings in this forum: mặc định không được chọn. Chọn để cho phép các chủ đề trong diễn đàn này có chủ đề bài đăng
 • Require post subject headings in this forum: mặc định không được chọn. Nếu chủ đề bài đăng được cho phép trong diễn đàn này, check điều này sẽ làm cho nó trở thành một bắt buộc. Thông thường, điều này sẽ không được chọn làm tiêu đề chủ đề có thể áp dụng cho x số lượng bài viết (tức là chương x có thể bao gồm bốn bài đăng trở lên)
Permission

AdminCP -> Forums -> Node permissions -> Chọn một forum ->Chọn một nhóm-> Forum permissions

 • [EAE] Bypass post subject requirement setting: check điều này để cho phép người dùng bỏ qua các yêu cầu tiêu đề đăng chủ đề trong cài đặt diễn đàn này. Điều này đã được thêm vào để cho phép người kiểm duyệt chỉnh sửa tin nhắn mà không cần phải thêm vào một tiêu đề chủ đề (đối với các chủ đề đã được tạo trước khi add-on này được cài đặt).
Style properties

AdminCP -> Appearance -> Style Properties -> [EAE] Post subject

 • Settings: chủ yếu liên quan đến tiêu đề chủ đề được sử dụng làm chủ đề bài đăng.
 • Style groups: các nhóm còn lại xử lý style của tiêu đề chủ đề và vùng chứa, mục lục.
Hành động của người kiểm duyệt khi có chủ đề bài đăng
 • Merging threads: chủ đề bài đăng được duy trì
 • Merging posts: chủ đề bài đăng của bài viết đích được giữ lại, các bài viết nguồn đã xóa chủ đề bài đăng của chúng
 • Copying posts: chủ đề bài đăng đã bị xóa
 • Moving threads: nếu một chủ đề có chủ đề bài đăng được chuyển đến một diễn đàn không cho phép chủ đề bài đăng, chủ đề bài đăng sẽ được giữ lại nhưng không được hiển thị (cũng không hiển thị liên kết/nút mục lục). Chúng được duy trì để nếu chủ đề được chuyển trở lại một diễn đàn cho phép chủ đề bài đăng, chúng vẫn nguyên vẹn cho chủ đề đó.
Khác
 • Queries: không có trên diễn đàn hoặc thread view
 • Phrases: bắt đầu eae_psj_
 • Rebuild caches: [EAE] Rebuild table of contents counts (điều này không bao giờ được yêu cầu)
forum_view.pngoptions.pngstyle_properties.pngstyling_example.pngtable_of_contents.pngthread_view.pngtitle_example.png
Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Đính kèm

 • EAEAddons-PostSubject-1.0.1.zip
  33.7 KB · Lượt xem: 14

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Dịch vụ XenForo của VNXF

Telegram: anhanhxf

Chỉ nhận web nội dung lành mạnh

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
Mút Sofa Không Gian
Top Bottom