Tutorial 2x Grid layout for XFRM without Addon - Tạo layout Grid cho XFRM không cần Addon cho XenForo 2

PVS

Generalissimo
Thành viên BQT
Grid layout for XFRM without Addon - Tạo layout Grid cho XFRM không cần Addon cho XenForo 2

Một CSS đơn giản chỉ cần đặt nó trong Extra.less là sẽ cung cấp cho bạn layout dạng grid.

Mã:
.structItem--resource {
  background-color: white !important;
  border-collapse: collapse;
  padding: 0px;
  width: 100%;
  min-height: 138px;
  height: 138px;
  height: auto;
  display: inline-block !important;
  margin: 9px 0px 0px 6px;
  max-width: 49% !important;
  max-height: 162px;
  box-sizing: border-box;
  vertical-align: top;
  border-radius: 2px;
  box-shadow: 0 1px 4px rgba(0, 0, 0, 0.28); }
.structItem-cell--iconExpanded .structItem-iconContainer .avatar {
  width: 96px;
  height: 96px;
  font-size: 57.6px;
  margin-left: 3px; }
.structItem--resource .structItem-cell--main {
  width: 100%;
  height: 112px; }
.structItem--resource .structItem-cell--resourceMeta {
  display: block;
  width: auto !important;
  margin-top: -13px;
  margin-bottom: 15px; }
span.avatar.avatar--s.avatar--separated.structItem-secondaryIcon {
  display: none; }
.structItem--resource .ratingStarsRow--justified {
  border-bottom: 1px solid #dfdfdf;
  margin-bottom: 2px;
  padding-bottom: 2px; }
.pairs.pairs--justified>dd {
  float: left;
  text-align: right;
  max-width: 100%; }
.structItem--resource .structItem-metaItem--lastUpdate {
  float: right; }
.structItem--resource .structItem-metaItem--downloads {
  float: left; }
.structItem-cell.structItem-cell--icon.structItem-cell--iconExpanded {
  width: 120px; }
div[data-type="resource"] .structItemContainer {
  background-color: #f5f5f5; }
@media (max-width: 1125px) {
 .structItem--resource {
  max-width: calc(95%) !important;  } }
@media (max-width: 650px) {
 .structItem--resource {
  display: table !important;
  max-width: 100% !important;
  margin: 5px 5px 5px 0px;
  box-shadow: none;   } }

1532672696931.png


1532672790228.png

Nếu muốn thêm biểu tượng Font awesome thay vì text Download và Update, chỉ cần dán CSS này vào bên dưới CSS ở trên.
Mã:
.structItem-metaItem--lastUpdate dt,.structItem-metaItem--downloads dt{
 font-size:0px; }
.structItem-metaItem--downloads dd{
 margin-left:18px; }
.structItem-metaItem--downloads dt:before ,.structItem-metaItem--lastUpdate dt:before {
  font-family: FontAwesome;
  font-size: 14px;
  position: absolute; }
.structItem-metaItem--downloads dt:before {
  margin-left: 0px;
 content: '\f019'; }
.structItem-metaItem--lastUpdate dt:before {
 content: '\f017';
 margin-left: -15px; }

Z1FPnUA.png

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Hỗ trợ trực tuyến

Support Quảng cáo
Mr. San (PVS)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn (Blue)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn
0988 488 096
Mr. Trọng
0906 081 284
kinhdoanh@vnxf.vn

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top