Addon 2x Hide profile page - Ẩn trang hồ sơ của XenForo 2

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,618
Được Like
12,669
Hide profile page - Ẩn trang hồ sơ của XenForo 2 1.2.0

Add-on này thêm quyền vào nhóm người dùng để hiển thị/ẩn trang hồ sơ (và member tooltip) bằng một thông báo.

*Nó được ẩn theo mặc định cho tất cả các nhóm người dùng vì vậy hãy kiểm tra và thiết lập quyền.

Tính năng:
 • hiển thị hoặc ẩn trang hồ sơ với quyền của nhóm người dùng
 • bạn luôn có thể xem trang hồ sơ của riêng bạn bất kể quyền nào được thiết lập
 • member tooltip cũng hiển thị thông báo nếu không có quyền xem thông tin hồ sơ
 • văn bản thông báo được thiết lập bằng phrase, vì vậy hãy kiểm tra phrase cxf_hpp_notice để chỉnh sửa
hpp_profile_page.png


hpp_member_tooltip.gif


hpp_permissions.png

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Đính kèm

 • BassMan-HideProfilePage-1.0.0.zip
  16 KB · Lượt xem: 7
 • BassMan-HideProfilePage-1.1.0.zip
  16.6 KB · Lượt xem: 9
 • BassMan-HideProfilePage-1.2.0.zip
  16.7 KB · Lượt xem: 15

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,618
Được Like
12,669
Update phiên bản 1.1.0
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,618
Được Like
12,669
Update phiên bản 1.2.0
 

Top Bottom