Tutorial 2x Hiển thị cho người dùng Adblock một thông báo (vui lòng) vô hiệu hóa Adblock cho XenForo 2

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,613
Được Like
12,668
Hiển thị cho người dùng Adblock một thông báo (vui lòng) vô hiệu hóa Adblock cho XenForo 2

Với script này, bạn có thể hiển thị cho người dùng Adblock một thông báo đơn giản không gây phiền nhiễu để yêu cầu họ vui lòng vô hiệu hóa Adblock.

Trước tiên, bạn phải tạo một advertisement mới (hoặc chỉnh sửa hiện có). (/admin.php?advertising/)

Ở đây mình chọn vị trí hiển thị là "Container breadcrumb (top): Above".

Thêm nội dung sau vào HTML:
Mã:
<script>
 
function adBlockDetected() {
  $( ".fuckAdblock-message" ).show();
}
 
if(typeof fuckAdBlock !== 'undefined' || typeof FuckAdBlock !== 'undefined') {
  adBlockDetected();
} else {
  var importFAB = document.createElement('script');
  importFAB.onload = function() {
    fuckAdBlock.onDetected(adBlockDetected)
    fuckAdBlock.onNotDetected(adBlockNotDetected);
  };
  importFAB.onerror = function() {
    adBlockDetected();
  };
  importFAB.integrity = 'sha256-xjwKUY/NgkPjZZBOtOxRYtK20GaqTwUCf7WYCJ1z69w=';
  importFAB.crossOrigin = 'anonymous';
  importFAB.src = 'https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/fuckadblock/3.2.1/fuckadblock.min.js';
  document.head.appendChild(importFAB);
}
</script>
<div class="blockMessage fuckAdblock-message" style="display: none;">
 
 
 
Please disable Adblocker ❤️
 
 
 
</div>

kNUesz8.png

Demo:

B9QdymE.png

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Top Bottom