Tutorial 2x Hiển thị cho người dùng Adblock một thông báo (vui lòng) vô hiệu hóa Adblock cho XenForo 2

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,698
Hiển thị cho người dùng Adblock một thông báo (vui lòng) vô hiệu hóa Adblock cho XenForo 2

Với script này, bạn có thể hiển thị cho người dùng Adblock một thông báo đơn giản không gây phiền nhiễu để yêu cầu họ vui lòng vô hiệu hóa Adblock.

Trước tiên, bạn phải tạo một advertisement mới (hoặc chỉnh sửa hiện có). (/admin.php?advertising/)

Ở đây mình chọn vị trí hiển thị là "Container breadcrumb (top): Above".

Thêm nội dung sau vào HTML:
Mã:
<script>
 
function adBlockDetected() {
  $( ".fuckAdblock-message" ).show();
}
 
if(typeof fuckAdBlock !== 'undefined' || typeof FuckAdBlock !== 'undefined') {
  adBlockDetected();
} else {
  var importFAB = document.createElement('script');
  importFAB.onload = function() {
    fuckAdBlock.onDetected(adBlockDetected)
    fuckAdBlock.onNotDetected(adBlockNotDetected);
  };
  importFAB.onerror = function() {
    adBlockDetected();
  };
  importFAB.integrity = 'sha256-xjwKUY/NgkPjZZBOtOxRYtK20GaqTwUCf7WYCJ1z69w=';
  importFAB.crossOrigin = 'anonymous';
  importFAB.src = 'https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/fuckadblock/3.2.1/fuckadblock.min.js';
  document.head.appendChild(importFAB);
}
</script>
<div class="blockMessage fuckAdblock-message" style="display: none;">
 
 
 
Please disable Adblocker ❤️
 
 
 
</div>

kNUesz8.png

Demo:

B9QdymE.png

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Dịch vụ XenForo của VNXF

Telegram: anhanhxf

Chỉ nhận web nội dung lành mạnh

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
Mút Sofa Không Gian
Top Bottom