Tutorial 2x Hiển thị cho người dùng Adblock một thông báo (vui lòng) vô hiệu hóa Adblock cho XenForo 2

Bài Viết Mới

PVS

Generalissimo
Thành viên BQT
Hiển thị cho người dùng Adblock một thông báo (vui lòng) vô hiệu hóa Adblock cho XenForo 2

Với script này, bạn có thể hiển thị cho người dùng Adblock một thông báo đơn giản không gây phiền nhiễu để yêu cầu họ vui lòng vô hiệu hóa Adblock.

Trước tiên, bạn phải tạo một advertisement mới (hoặc chỉnh sửa hiện có). (/admin.php?advertising/)

Ở đây mình chọn vị trí hiển thị là "Container breadcrumb (top): Above".

Thêm nội dung sau vào HTML:
Mã:
<script>
 
function adBlockDetected() {
  $( ".fuckAdblock-message" ).show();
}
 
if(typeof fuckAdBlock !== 'undefined' || typeof FuckAdBlock !== 'undefined') {
  adBlockDetected();
} else {
  var importFAB = document.createElement('script');
  importFAB.onload = function() {
    fuckAdBlock.onDetected(adBlockDetected)
    fuckAdBlock.onNotDetected(adBlockNotDetected);
  };
  importFAB.onerror = function() {
    adBlockDetected();
  };
  importFAB.integrity = 'sha256-xjwKUY/NgkPjZZBOtOxRYtK20GaqTwUCf7WYCJ1z69w=';
  importFAB.crossOrigin = 'anonymous';
  importFAB.src = 'https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/fuckadblock/3.2.1/fuckadblock.min.js';
  document.head.appendChild(importFAB);
}
</script>
<div class="blockMessage fuckAdblock-message" style="display: none;">
 
 
 
Please disable Adblocker ❤️
 
 
 
</div>

kNUesz8.png

Demo:

B9QdymE.png

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Hỗ trợ trực tuyến

Support Quảng cáo
Mr. San (PVS)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn (Blue)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn
0988 488 096
Mr. Trọng
0906 081 284
kinhdoanh@vnxf.vn

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top