Addon 2x History - Thêm lịch sử vào XenForo 2 2.5

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,629
Được Like
12,671
History - Thêm lịch sử vào XenForo 2 2.5

Hiển thị lịch sử của các chủ đề được xem trước đó.

Khi bạn duyệt các chủ đề khác nhau, bạn đã vật lộn bao nhiêu lần để quay lại chủ đề được xem gần đây? Add-on này sẽ giúp dễ dàng xác định vị trí các chủ đề đã xem trước đó. Các thành viên của bạn sẽ thích add-on này.

pic001.jpgpic002.jpgpic003.jpgpic004.jpg
Tính năng:
  • Thành viên có thể xem chủ đề được xem gần đây của họ.
  • Tất cả phrase bắt đầu với history_ để thuận tiện cho bạn.
User group permissions:

Thiết lập quyền cho nhóm người dùng Registered là Yes.

Tạo cơ sở dữ liệu:
  • Add-on này sẽ tạo một bảng có tên xf_andy_history trong cơ sở dữ liệu của bạn.
Hỏi và Đáp:

Q: Tôi có thể đổi sang máy tính khác và vẫn xem các chủ đề gần đây nhất được xem không?
A: Có.

Q: Lịch sử các chủ đề được xem lần cuối được lưu giữ trong bao lâu?
A: 30 ngày.

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: Internet​
 

Đính kèm

  • AndyB-History-2.5.zip
    17.5 KB · Lượt xem: 7

Top Bottom