Help Hỏi cách tạo thông báo như trong hình

holyheo

Private
cqh.png
 
V

vanphu113

Khách VNXF
PHP:
<div style="border:1px dashed #ff0000;background:#FFF;margin-top:10px;padding: 5px;line-height: 23px;">
<br>
<fieldset style="text-align:left;margin:-10px 0">
  <div style="background: #0000ff; font-size: 14px;">
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;<font color="#ffffff">Lịch bảo trì CQH định kì :</font>
  </div>
  <p style="margin-left: 13px;font-size: 15px;">
  ► 03:30 AM đến 05:00 AM hằng ngày<br>
  </p>
  <p style="margin-left: 13px;margin-right: 13px;font-size: 13px;line-height: 17px;color: #0000ff;text-align:justify;">Trong thời gian bảo trì, diễn đàn có thể không truy cập được.</p>
</fieldset>
<br>
</div>
 

Chủ đề tương tự


Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Hỗ trợ trực tuyến

Support Quảng cáo
Mr. San (PVS)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn (Blue)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn
0988 488 096
Mr. Trọng
0906 081 284
kinhdoanh@vnxf.vn

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top